ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد مزایا و چالشها

زمانی که طی انجام فرآیندی اطلاعاتی در مورد نحوه ی عملکرد افراد بدست می آوریم در واقع ارزیابی عملکرد آنها را می سنجیم.
ارزيابي عملكرد عبارت است از تبيين درجه كفايت و لياقت كاركنان از لحاظ انجام وظايف محوله و قبول مسئوليت‌ها در سازمان كه اين ارزيابي بايد به طور عيني و منظم انجام پذيرد.

رویکرد مدیریت کلاسیک ارزیابی عملکرد تنها جهت کنترل، نظارت و بازرسی کارکنان صورت می گرفت اما امروزه سازمانها به افزایش کارایی و اثربخشی افراد بیشتر اهمیت می دهند. شناخت کارکنان نمونه و اعطای جوایز مادی و معنوی و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد کارکنان روشی مناسب و در راستای بهبود کیفیت و کمیت اقدامات کارکنان و نهایتا دستیابی به اهداف سازمانی است.

اما ضرورت ارزیابی عملکرد چیست و چه سودی برای ما دارد.


• آموزش سرمایه انسانی

می توان به وسیله ی ارزیابی عملکرد برای آموزش نیروهای منابع انسانی درجهت بهبود توانایی هایشان برنامه ریزی کرد در واقع می تواند نقاط ضعف کارکنان را مشخص کند و و در جهت بهبود آن برنامه های آموزشی در راستای سودهی و بهره وری سازمان توین نمود


• تعیین حقوق و دستمزد عادلانه :

ارزیابی عملکرد کمک می کند متناسب با عملکرد کارکنان به آنها حقوق و مزایا در نظر گرفته شود و در واقع یک روش انگیزشی نیز هست چون افراد می دانند آنچه دریافت می کنند در گرو آنچیزی است که از خودشان ارائه می کنند.


• اعتبارسنجی گزینش سازمان :
با ارزیابی عملکرد می توان تشخیص داد آیا گزینش در سازمان ما به شکل صحیح انجام می گیرد و چه اقداماتی می توان در جهت بهبود آن انجام داد.


• برنامه ریزی شغلی :
یکی از روشها برای اینکه بتوانیم تواناییهای بالفعل و بالقوه کارکنان را بشناسیم و برای پیشرفت شغلی و یا جابه جایی های درون سازمانی از آنها بهره مند شویم ارزیابی عملکرد کارکنان است. در واقع نتایج ارزیابی عملکرد ما را در تصمیم گیریهای این چنینی یاری می کند.با این کار می توانیم از افراد در نقشهای موثرو مفیدتر استفاده کنیم نقشی که تناسب بیشتری بین افراد و وظایفشان داشته باشد.


• خودآگاهی :
وقتی کارکنان نتایج ارزیابی عملکرد خودشان را مشاهده می کنند در واقع فرصتی جهت بازبینی فعالیتهای خود کسب می کنند آنها ایرادات خود را در میابند و برای بهبودشان اقدامات اصلاحی انجام می دهند


• مدیریت پاداش ایجاد انگیزه :
اگر کارکنان پاداش عملکرد بهترشان را دریافت نکنند، احساس نارضایتی در آنها به وجود می‌آید. از سوی دیگر اگر افراد به‌خاطر عملکرد ضعیف خود باز هم پاداش دریافت کنند، دلیلی برای پیشرفت نخواهند داشت. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا کارکنان متناسب با عملکردشان، پاداش دریافت کنند و همچنین تمام کارکنان برای بهبود عملکردشان انگیزه ی لازم را بدست می آورند


بزرگترین دستاورد ارزیابی عملکرد بهبود فعالیتهای فردی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است به طور کلی این مسئولیت به عهده ی واحد منابع انسانی سازمانهاست.

اما چگونه می توان عملکرد کارکنان را اندازه گیری کرد؟

باید بدانید انجام این کار بسیار دشوار است به ویژه اینکه در اغلب موارد ارزیابها انسان هستند و تحت تاثیر احساسات تعصبات و تفکرات خاص خودشان تصمیم می گیرند و با عدالت نمی توانند قضاوتی کاملا درست داشته باشند.

برای اینکه بتوانیم ارزیابی عملکرد کارکنان را به بهترین نحو انجام دهیم قبل از هر چیز باید بدانیم چه چیزهایی موجب خطا در اندازه گیری آن می شود.

موانع فنی : چالشی که بسیاری از سازمان‌ها با آن روبه‌هستند انتخاب صحیح KPI از میان فهرست هزاران شاخص می‌باشد. انتخاب اشتباه KPI این خطر را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد که آن را در مسیر اشتباهی قرار دهد و آنها را تشویق به حصول چیزی کند که هیچ پیشرفتی برای آنها حاصل نخواهد کرد. همچنین انتخاب صحیح ابزار ارزیابی است در مورد روش ارزيابي نيز اختلاف نظر بسيار وجود دارد . هر كس به عللي روشي را از روشي ديگر مناسب تر مي داند . به همين جهت معمولاً تركيبي از روش هاي ارزيابي به كار برده مي شود.

 

موانع روانی : اغلب سرپرستان به علت عدم آشنايي با طرز كاركاركنان و يا حتي ترس از جريحه دار ساختن عواطف افراد ، ميزان توانايي و شايستگي كاركنان را در حد وسط ارزيابي مي كنند و یا ممكن است سرپرستي با مقياس مورد نظر خود افراد را ارزيابي و به صفت خاص مورد علاقه اش بيش از حد وزن بدهد بعضي سرپرستان به طورمستمرو به اصطلاح سيستماتيك يا بالاتر از حد معقول يا پايين تر از استحقاق كاركنان را ارزيابي مي كنند. طبيعي است كه اين شرايط در صورتي كه چند ارزيابي كننده با سليقه هاو هنجارهاي متفاوت باشند به بعضي كاركنان ظلم مي شود. بعضي سرپرستان نرمش و انعطاف نشان مي دهند وظاهراً مايل نيستند مانع ترقي و پيشرفت زيردستان شوند

برای همین نتایج ارزیابی عملکرد تقریبی است البته باید بدانید می توانید برای صحت سنجی آن به طوری که به واقعیت نزدیک شود از نرم افزار استفاده کنید.(بیشتر بدانید)

 

5/5 - (22 امتیاز)