رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی چیست ؟

رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم عملیات، اقدامات، كارها و نگرش هاي افرادي كه سازمان را تشكیل میدهند . که هدف آن فراگیری مدیریت رفتار سازمان و چالشهای محیط کار در جهت : ارتقای سطح رفتاری مدیران و سرپرستان در تعامل با پرسنل ، افزایش سطح بهره وری و انگیزش کارکنان ، بهبود و توسعه مهارتهای انسانی ، پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی و در نهایت به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان ها است.

ایده در جهت همکاری برای بالا بردن سطح رفتاری کارمندان و بهبود کارایی سازمانها اقدام به ارائه دوره مدیریت رفتار سازمان نموده است.

 

مشاهده  بخش اول : مقدمه

 

محتوای این دوره آموزشی :

 • پيش درآمدی بر رفتارسازماني
 • رفتار سازمانی درسطح جهاني
 • مباني رفتار فردی
 • مفاهيم اصلی انگيزش
 • تصميم گيري فردي
 • مباني رفتارگروه
 • مبانی رفتار تیم
 • رهبري
 • ارتباطات
 • تعارض
 • مذاکره
 • ساختارسازمانی
 • ارزيابی عملكرد و سيستم پاداش

 

مدت زمان دوره : یک ساعت

معادل : 8 ساعت دوره حضوری

آزمون : دارد

برگزار کننده : شرکت ایده

جهت برگزاری دوره از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

تماس با ما