استخدام

برنامه استخدام ایده در سال 98

برنامه استخدامی ایده برای سال 98 مصوب و اعلام شد. شرکت ایده در نظر دارد در جهت توسعه محصولات و افزایش گستره خدمات به تکمیل و جذب کادر فنی و متخصص درپستهای سازمانی زیر ، دعوت به همکاری نماید. کارشناس…

ایزو ۲۹۹۹۳

ایزو ۲۹۹۹۳ – خدمات یادگیری خارج از آموزشهای رسمی

ایزو چیست و چرا باید ISO دریافت کرد؟ Iso  یک سازمان بین المللی است که درست همانند سایر سازمان های بین المللی وظایفی را بر عهده دارد که در سطح بین المللی و در همه کشور ها قابلیت اجرا و…

انتقال آموزش

الگوی انتقال در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

مقدمه: از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه،…

DACUM

الگوی نیازسنجی بر مبنای DACUM

در قلمرو آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته میشود و هر جا که مسأله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد، از نیازسنجی به طور…

هالتون

الگوی انتقال یادگیری هالتون (TRANSFER OF LEARNING)

با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری ، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است . سازمانها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات…

5s

دوره تعاملی نظام آراستگی 5S

یادگیری زمانی اتفاق میافتد که فعالیتهای یاددهی- یادگیری در یک شرایط تعاملی برای شرکت کننده در محیطهای یادگیری و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد. یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از فناوريهای نوظهور، تعاملات گسترده ای را برای دسترسی…

fmea

تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن (FMEA)

تکنیک تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن (Failure mode and effects analysis) روشی برای پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات (خرابی‌ها)، عیوب و نواقصی که می‌تواند در طراحی یک محصول یا طراحی فرایند تولید یک محصول به وجود آید تا…