طراحی آزمون

اصول طراحی آزمون های الکترونیکی

تخصیص زمان شروع پایان آزمون در سامانه برای اینکه فراگیران آزادی عمل کمتری داشته و برای پاسخگویی درگیر محدودیت زمانی باشند تا از حواس پرتی…

ادامه مطلب اصول طراحی آزمون های الکترونیکی
آزمون غیرحضوری

قابلیت تصدیق هویت شرکت کنندگان در آزمون غیرحضوری

استفاده از ابزارهای غیرحضوری در کنار قابلیتهای مثبت فراوانی که دارند، دغدغه هایی را هم برای بهره برداران خود به همراه می آورند. نرم افزارهای…

ادامه مطلب قابلیت تصدیق هویت شرکت کنندگان در آزمون غیرحضوری
تحلیل سوال های آزمون

چگونگی تحلیل سوال های آزمون

هدف کلی تحلیل سوال های آزمون ، بررسی ویژگی های فنی هر یک از سوالات به منظور تعیین میزان دقت و نارسایی های آنها است…

ادامه مطلب چگونگی تحلیل سوال های آزمون