مدل 34000

پوشش نرم افزار ارزیابی عملکرد ایده با مدل 34000

مدیریت سرمایه های سازمان و به ویژه سرمایه های انسانی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد می باشد. برای مدیریت موثر این نوع سرمایه ها از انواع روش‌ها استفاده می‌شود تا بهره ‌وری در جهت فردی و سازمانی ارتقا…

پولشویی

مبارزه با پولشویی

هدف اصلی پولشويان مخفی نمودن فعاليت های غيرقانونی آن ها و تطهير درآمدهای حاصل از عمليات مجرمانه است. اين فعاليت ها از محل همين درآمد در معرض خطر شناسايی قرار می گيرند، لذا تلاش می شود منبع درآمد مخفی مانده…

روش STAR

مصاحبه موفق با روش STAR

چگونه با استفاده از روش STAR مصاحبه ای موفق داشته باشیم؟ آیا در جواب دهی به سوالات مصاحبه های کاری مشکل دارید؟ آیا نمیدانید چگونه دستاوردهای خود را در مصاحبه بیان کنید طوری که از خود راضی جلوه نکنید؟ روش…

Monster

مدل سایت Monster

Monster یک سایت کاریابی/ کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارکنان شایسته اسخدام کنند و به کارکنان کمک می‌کند تا سازمان و شغلی مناسب و دلخواه به‌…

هوش هی

هوش هیجانی

به اين قابليت که بتوانيم عواطف خود و ديگران را تميز دهيم و از آن در جهت ايجاد انگيزه برای خودمان و ديگران استفاده کنيم و توانایی مديريت مناسب عواطفمان را در درونمان و در ارتباط با ديگران داشته باشيم،…

بلوم

طبقه بندی بلوم (Bloom Taxonomy)

بنیامین بلوم (1948-1993) پژوهشگر و محقق حوزه روان شناسی یادگیری با الهام از فلسفه روان شناسی غالب دهه 1950 (روان شناسی شناخت گرا) به طبقه بندی هدف های آموزشی قابل دسترسی در فرآیند آموزشی در سه حیطه شناختی ، عاطفی…

70:20:10

مدل 70:20:10 در یادگیری

مدل 70:20:10 تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری: در سال‌های اخیر، یادگیری در محیط کار به عنوان یکی از استراتژی‌های سازمان‌های معاصر تبدیل شده است. اما برگزاری برنامه های آموزشی در قالب کارگاه ها و دوره های…