پروژه های بدون بودجه

مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه

پتی پی فیلیپس و جک جی فیلیپس ۹ اکتبر – ۲۰۲۰ در نتیجه بحران کرونا، بسیاری از مدیران، از جمله دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش…

ادامه مطلب مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه
بدفهمی نیروهای منابع انسانی

دلایل بدفهمی وضعیت نیروهای منابع انسانی

منابع انسانی هم به سازمان و هم به کارکنان متعهد باشند. آنها با کار خود مانع از ضرر کارکنان می‌شوند.در ادامه دلایلی را بخوانیدکه نشان…

ادامه مطلب دلایل بدفهمی وضعیت نیروهای منابع انسانی