هوش هی

هوش هیجانی

به اين قابليت که بتوانيم عواطف خود و ديگران را تميز دهيم و از آن در جهت ايجاد انگيزه برای خودمان و ديگران استفاده کنيم و توانایی مديريت مناسب عواطفمان را در درونمان و در ارتباط با ديگران داشته باشيم،…

بلوم

طبقه بندی بلوم (Bloom Taxonomy)

بنیامین بلوم (1948-1993) پژوهشگر و محقق حوزه روان شناسی یادگیری با الهام از فلسفه روان شناسی غالب دهه 1950 (روان شناسی شناخت گرا) به طبقه بندی هدف های آموزشی قابل دسترسی در فرآیند آموزشی در سه حیطه شناختی ، عاطفی…

70:20:10

مدل 70:20:10 در یادگیری

مدل 70:20:10 تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری: در سال‌های اخیر، یادگیری در محیط کار به عنوان یکی از استراتژی‌های سازمان‌های معاصر تبدیل شده است. اما برگزاری برنامه های آموزشی در قالب کارگاه ها و دوره های…

cobit

استاندارد cobit چست ؟

(Cobit (Control Objectives for Information and Related Technologies استاندارد COBIT به‌عنوان چارچوبی مطرح است كه مديران را در اداره كردن هرچه بهتر فناوری اطلاعات و استفاده از منافع آن راهنمايی می كند. اين استاندارد از زيرساخت سازمان مستقل بوده و يک استاندارد…

یادگیری

4 دلیل برای اینکه هرگز نباید دست از یادگیری بردارید

یکی از شگفتی های زندگی این است که یادگیری همیشه ادامه دارد و توقفی در آن نیست. همیشه توانایی ها و مهارت های جدیدی وجود دارد که انسان فراگیرد. برای بهره گیری کامل از زندگی باید دنبال راه هایی برای…

تئوری محدودیت

تئوری محدودیت ها (TOC)

تعریف محدودیت تعریف گلدرت از محدودیت عبارت است از هر چیزی که عملکرد سیستم را نسبت به هدفش محدود میکند. وی همچنین هدف یک بنگاه تجاری را در درجه اول «پولسازی در حال و آینده» تعریف میکند. محدودیت عبارت است…