cobit

استاندارد cobit چست ؟

(Cobit (Control Objectives for Information and Related Technologies استاندارد COBIT به‌عنوان چارچوبی مطرح است كه مديران را در اداره كردن هرچه بهتر فناوری اطلاعات و استفاده از منافع آن راهنمايی می كند. اين استاندارد از زيرساخت سازمان مستقل بوده و يک استاندارد…

یادگیری

4 دلیل برای اینکه هرگز نباید دست از یادگیری بردارید

یکی از شگفتی های زندگی این است که یادگیری همیشه ادامه دارد و توقفی در آن نیست. همیشه توانایی ها و مهارت های جدیدی وجود دارد که انسان فراگیرد. برای بهره گیری کامل از زندگی باید دنبال راه هایی برای…

تئوری محدودیت

تئوری محدودیت ها (TOC)

تعریف محدودیت تعریف گلدرت از محدودیت عبارت است از هر چیزی که عملکرد سیستم را نسبت به هدفش محدود میکند. وی همچنین هدف یک بنگاه تجاری را در درجه اول «پولسازی در حال و آینده» تعریف میکند. محدودیت عبارت است…

ثبت وقایع حساس

ثبت وقایع حساس در ارزیابی عملکرد کارکنان

منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه…

حل مساله

معرفی مهارت حل مسئله

حل مسئله (Problem solving) فرآیندی آگاهانه، منطقی، تلاش‌بر و هدفمند است در جهت یافتن راه‌حل‌های مؤثر یا سازگارانه برای مسائل و مشکلات زندگی. مهارت حل مسئله عبارت است از فرآیند شناختی و رفتاری که توسط فرد هدایت می‌شود و فرد…

تاریخچه اونت

تاریخچه اونت

تاریخچه اونت پایگاه داده اونت شامل چند صد متغیر است که ارائه کننده شرح شغل‌های کاری و خصوصیات نیروهای کار همچون الزامات مهارتی است. همه پایگاه‌های داده در این مرکز قرار داده شده است تا توسعه دهندگان محصول قادر باشند…

ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و دقت آن نقش کلیدی در موفقیت سازمان های دولتی دارد. اگر سیستم ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی مناسب دستگاه های دولتی نباشد ، اهداف و رفتار های انحرافی و فرهنگ نامناسب را در اجرای…

خطای هاله ای

خطای هاله ای

خطای هاله ای در ارزیابی عملکرد کارکنان  “ خطای هاله ای ” بیانگر نوعی ارزیابی ‌است ‌که در اثر آن مدیر یک‌ جنبه مثبت از عملکرد کارمند را چنان برجسته می‌‌سازد که سایر جنبه‌های کاری وی تحت الشعاع آن قرار…