گزارش نویسی

تعریف گزارش نویسی

گزارش نویسی یعنی نوشتن اخبار، اطلاعات، رویدادها و دلایل وتجزیه و تحلیل آن ها به شکل روشن وکوتاه با رعایت دو اصل مهم ساده نویسی و درست نویسی. نکته : گزارش باید به گونه ای تهیه شود که هدف مورد نظر را در کوتاه…

تجزيه و تحليل شغل

تجزيه و تحليل شغل Job Analysis

تجزيه و تحليل شغل یا کارشکافی، فرآیندی است که از طریق آن، ماهیت و ویژگی­های هریک از مشاغل در سازمان بررسی می­شود و اطلاعات کافی درباره آن‌ها جمع­آوری و گزارش می­شود. با تجزيه و تحليل شغل، مشخص می­شود، هر شغل…