خطاها در ارزیابی عملکرد

انواع خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان

انواع و تعاریف خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان خطای سختگیری ، محافظه کاری و تساهل (تسامح) در امتیازدهی به شخص امتیازات خیلی بالا ، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. خطای هاله ای یک خصوصیت در فرد ادراک فرد…

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟ سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کاری مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار. روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان روش مقیاس رتبه ای روش مقیاسی رفتاری روش ثبت وقایع…