تكنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی چیست؟

مفهوم تکنولوژی در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف عبارت تکنولوژی/Technology آمده است: ترکیبی از دانش، تجهیزات، روش‌ها، فنون و مهارت‌های ویژه نیروی انسانی که برای تبدیل…

ادامه مطلب تکنولوژی آموزشی چیست؟