خطاها در ارزیابی عملکرد

انواع خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان

انواع و تعاریف خطاها در ارزیابی عملکرد کارکنان خطای سختگیری ، محافظه کاری و تساهل (تسامح) در امتیازدهی به شخص امتیازات خیلی بالا ، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. خطای هاله ای یک خصوصیت در فرد ادراک فرد…