دانش بنیان

تداوم حضور ایده در فهرست شرکت های دانش بنیان

شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در ارزیابی سال 1399 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سومین سال پیاپی به عنوان مجموعه ای دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.…

پیوستن ایده به فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر فضيلت به آگاهي مي رساند، بر مبناي مصوبه “كار گروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا” شركت توسعه علوم راهبردي ايده در فهرست…