دانش بنیان

تداوم حضور ایده در فهرست شرکت های دانش بنیان

شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در ارزیابی سال 1399 کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سومین سال پیاپی به…

ادامه مطلب تداوم حضور ایده در فهرست شرکت های دانش بنیان
پیوستن ایده به فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر فضيلت به آگاهي مي رساند، بر مبناي مصوبه “كار گروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها…

ادامه مطلب پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان