5s

دوره تعاملی نظام آراستگی 5S

یادگیری زمانی اتفاق میافتد که فعالیتهای یاددهی- یادگیری در یک شرایط تعاملی برای شرکت کننده در محیطهای یادگیری و مجموعه ابزار و امکانات آن صورت پذیرد. یادگیری الکترونیکی با بهره گیری از فناوريهای نوظهور، تعاملات گسترده ای را برای دسترسی…