کسب گواهی ارزیابی امنیتی محصول

کسب گواهی ارزیابی امنیتی محصول

شرکت ایده مفتخر است ، سیستم یکپارچه مدیریت آموزش و یادگیری این شرکت به عنوان اولین نرم افزار در حوزه یادگیری و توسعه منابع انسانی موفق به اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول از سازمان افتا شود. این گواهی برای تمامی محصولات …