نمودار گانت

نمودار گانت (چارت گانت) چیست؟

نمودار گانت (چارت گانت) چیست؟ نمودار گانت در مدیریت پروژه کاربرد بسیار دارد که یکی از محبوب ترین روشهایی است که برای نمایش فعالیت ها و اتفاقات در طول زمان از آن استفاده میگردد. در سمت چپ این نمودار لیستی…