هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد برگزار گردید

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد در تاریخ 23-24 آذر ۱۳۹۸ توسط مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – دانشگاه الزهرا برگزار گردید. آقایان دکتر حافظی، دکتر صنعتی، دکتر عماد، دکتر فرامرز، دکتر قلیج لی، دکتر…