دکتر سعید سپهری

معرفی کتاب استاندارد بین المللی ایزو 10015:2019 ترجمه دکتر سعید سپهری

جناب آقای دکتر سعید سپهری ، از اساتید شناخته شده حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور، اخیرا نسبت به انتشار کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015:2019 به عنوان مترجم اقدام نموده اند که قصد داریم در این مطلب به…