یادگیری مادام العمر

8 راه برای دنبال کردن یادگیری مادام العمر

قطعا اکثر ما می خواهیم افراد باهوش، آگاه و دارای نظرات و عقاید جالب باشیم و در انجام مکالمات جدی توانمند باشیم. اما وقتی که گرفتار مسائل روزمره هستیم رسیدن به این خواسته دشوار است. به عنوان یک دانش آموز…