یادگیری

۴ دلیل برای اینکه هرگز نباید دست از یادگیری بردارید

یکی از شگفتی های زندگی این است که یادگیری همیشه ادامه دارد و توقفی در آن نیست. همیشه توانایی ها و مهارت های جدیدی وجود…

ادامه مطلب ۴ دلیل برای اینکه هرگز نباید دست از یادگیری بردارید
منابع انسانی و آموزش

اصطلاحات رایج در حوزه کسب و کار منابع انسانی و آموزش

آموزش آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است…

ادامه مطلب اصطلاحات رایج در حوزه کسب و کار منابع انسانی و آموزش