مدیریت گروهی

ماژول مدیریت عملیات گروهی

در سازمان هایی که مفاهیم برنامه ریزی و اجرای آموزش ها چه به صورت فصلی و چه به صورت سالیانه به صورت متعدد و در حجم بالا انجام می شود، حتی با وجود نرم افزار تخصصی برای این فرایند ها، چرخه ایجاد مجدد این فرایندها برای کاربران آموزش مشکل میگردد. ماژول اقدامات گروهی با استفاده از قابلیت ایجاد تغییرات یکجا در فرایند های اصلی آموزش و یادگیری به ساده ترن حالت، مشکل برنامه ریزی و اجرا در سطح وسیع را حل می نمایند. ریز قابلیت های این مازول شامل موارد زیر می باشد

 • امکان ایجاد نسخه جدید از کلاس های موجود به صورت گروهی با امکان تعیین تاریخ جدید
 • امکان ثبت نام فراگیران به صورت گروهی به کلاس های مختلف با استفاده از فایل اکسل
 • امکان به روز رسانی وضعیت حق التدریس های مدرسین کلاس ها
 • ارسال پیام گروهی برای فراگیران کلاس ها
 • امکان تغییر تاریخ کلاس های فیلتر شده به صورت گروهی
 • امکان تغییر وضعیت گروهی کلاس های فیلتر شده از برنامه ریزی به اجرا و یا از اجرا به پایان یافته
 • امکان فعالسازی واکنش فراگیران به صورت گروهی برای کلاس ها
 • امکان فعالسازی رفتار فراگیران به صورت گروهی برای کلاس ها
 • قابلیت حذف گروهی کلاس ها
 • امکان اضافه کردن محتوا به صورت گروهی برای کلاس ها در نرم افزار یادگیری و آزمون الکترونیکی
 • امکان اضافه کردن مدیر، مدرس و یا فراگیر به صورت گروهی برای کلاس ها در نرم افزار یادگیری و آزمون الکترونیکی
 • امکان اضافه کردن فراگیران به صورت گروهی به کلاس ها با استفاده از فایل اکسل
 • امکان ویرایش ویژگی های گروهی برای کلاس ها (ارتباط با محتوا، نمایش پیشرفت آموزشی به فراگیر، نمایش نتیجه آزمون در پروفایل فراگیر، ارتباط فراگیران با کلاس و ارتباط مدرسان با کلاس)
 • قابلیت حذف گروهی کلاس ها