تفاوت حرفه و شغل چیست؟

حرفه و شغل

حرفه و شغل

Job vs Career

حرفه چیست؟

” حرفه ” به معنی کسب دانش و تجربه در یک حوزه کاری خاص می باشد در حالی که انجام کارهای گوناگون در حیطه های مختلف و یا به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه پریدن نمی تواند مارا در داشتن یک حرفه یاری کند.

تفاوت حرفه و شغل

شغل می تواند تنها به معنی داشتن کار برای رفع نیازهای مالی باشد اما حرفه به معنی انجام کار، کسب تجربه و دانش در جهت پیشرفت و ارتقا مهارتها ست.

اگر به دنبال کسب حرفه ای خاص هستیم باید از خود بپرسیم آیا تجربه ی کاری، تحصیلات و دانشمان ما را به سمت و سوی درستی هدایت می کند و یا بدون داشتن هدف و برنامه ای مدون برای آینده مدام شغل و کارمان را عوض می کنیم؟

تفاوت اصلی بین حرفه و شغل نگرش در شماست

– افرادی که به دنبال کسب حرفه ای خاص هستند دارای اهداف بلند مدتی هستند و برای رسیدن به این اهداف برای زمان حالشان برنامه ریزی می کنند.
– در مقابل افرادی که تنها به دنبال داشتن شغل هستند اغلب در ازای کاری دشوار مبلغ اندکی دریافت می کنند و حقوق ، مسئولیتها و وظایف کاری قابل توجهی نصیبشان نمی شود.

میتوانیم این طور بگوییم که زندگی مانند یک بازی کامپیوتری است و شغل فقط یک مرحله از آن بازی است اما داشتن حرفه به معنی دادن تعهد برای بازی کردن است که هر چه جلوتر میرویم روز به روز رشد و پیشرفت بیشتری میکنیم.

چگونه در حرفه خود رشد کنید

به حرفه خود همانند یک مسیر نگاه کنید که هر چقدر جلو تر میرویم و هر کدام از قدمهایی که در این مسیر برمیداریم میتواند باعث شود تجربه بیشتری کسب کنیم ممکن است یک فعالیت، توانایی و علاقمندیهای جدیدی برایمان به ارمغان آورد.

چگونه حرفه خود را مدیریت کنید

باید بدانید تصمیمهایی که امروز میگیریم در آینده مان تاثیر میگذارد. همه حرکات، کارهای داوطلبانه و کارهای نیمه وقت که انجام میدهیم قدمهایی است که در مسیر پیشرفت حرفه خود برمیداریم.

  • این نکته را در نظر داشته باشید که یادگیری یک فعل مستمر و همیشگی است و باید برای آن زمان صرف کنید.
  • میان زمانی که در انجام کار و زندگی شخصی میگذارید تعادل را حفظ کنید.
  • ارزشها و اهدافتان را توسعه دهید.
  • انسانها در طول زمان تغییر میکنند پس هر چند وقت یک بار اهداف خودت را بازنگری کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!