تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

در جداول زیر اطلاعات موردنیاز جهت تجزیه و تحلیل شغل قابل مشاهده است.

شرح شغل
محل شغل عنوان شغل شناسنامه شغل
دستگاه ، ماشین ، لوازم و مواردی که در شغل از آن استفاده میگردد. وظایف شغل (اصلی و فرعی) خلاصه ای از شغل
رابطه شغل با مشاغل دیگر خطرات موجود در شغل یا شرایط محیط کار رئیس و مرئوسان
نویسنده شرح شغل شماره پست سازمانی مسئولیت ساغل شغل
حدود اختیارات تصویب کننده تاریخ تهیه
عنوان سرپرست مستقیم جایگاه شغل در سلسله مراتب اداری
شرایط احراز
تجربیات لازم تحصیلات لازم
مهارتهای لازم توانمندیهای لازم
نقش های لازم آموزشهای لازم
شایستگی های کلیدی ویژگیهای شخصیتی لازم
خصوصیات و ویژگی های لازم دیگر ویژگی های شغلی لازم (روحی، جسمی، فیزیکی)

 

جدول نمونه فاکتورهای پرکاربرد در تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

امتیاز هر فاکتور براساس طیف بوگاردوس از ۰ تا ۷ می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!