وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه

وظایف شغلی مدیر آموزش

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه در بانک جامع اطلاعات مشاغل اونت

 

ردیف نوع وظیفه اهمیت تکرار ارتباط
۱ اصلی ارزیابی عملکرد مدرس و اثربخشی برنامه های آموزشی جهت ارائه توصیه هایی برای بهبود ۸۲٫۶ ۶۶٫۶۷ ۱۰۰
۲ اصلی تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی به منظور توسعه برنامه های آموزشی جدید و یا اصلاح و بهبود برنامه های موجود ۸۱٫۸ ۴۵٫۸۳ ۱۰۰
۳ اصلی هدایت و برنامه ریزی برای آموزش های فنی مداوم و کلاسهای ارتقای فردی برای کارکنان ۷۹٫۲ ۴۱٫۶۷ ۱۰۰
۴ اصلی برنامه ریزی ، توسعه و ارایه برنامه های آموزشی و ارتقایی برای کارکنان ، با استفاده از دانش کسب شده از اثربخشی روش هایی از قبیل آموزش کلاسی ، ارایه مطالب ، آموزش حین خدمت ، جلسات ، همایش ها و کارگاه ها ۷۸٫۲ ۵۴٫۱۷ ۱۰۰
۵ اصلی هدایت جلسات راهنمایی و برنامه ریزی آموزشهای حین خدمت برای نیروهای جدید الاستخدام ۷۷  ۵۲٫۳۸  ۹۱٫۳
۶  اصلی  مشورت با مدیریت و اجرای نیازسنجی جهت شناسایی نیازهای آموزشی مبتنی بر فرآیندهای پیش بینی شده ، تغییرات احتمالی و سایر فاکتورها  ۷۶٫۴ ۶۰٫۸۷ ۱۰۰
۷ تکمیلی بررسی و ارزیابی برنامه های آموزشی و کارآموزی برای اطمینان از انطباق با استاندارهای دولت ۷۵٫۴  ۴۶٫۱۵ ۵۹٫۰۹
۸ اصلی تربیت و آشنا نمودن مربیان و سرپرستان با تکنیک ها و مهارت های آموزش و برخورد با کارکنان ۷۰٫۴ ۵۲٫۱۷ ۹۵٫۸۳
۹ اصلی توسعه و سازمندهی دستورالعمل های آموزشی ، ابزارهای کمک آموزشی چند رسانه ای و سایر لوازم یادگیری ۷۰ ۴۳٫۴۸ ۹۵٫۸۳
۱۰ اصلی توسعه روش ها و روالهای آزمون و ارزیابی ۶۸٫۶ ۶۰٫۸۷ ۱۰۰
۱۱ تکمیلی هماهنگ و منطبق نمودن دوره های تدوین شده با دوره های فنی و حرفه ای که خارج از سازمان ارایه می شود جهت تدوین روال های آموزشی ۵۳ ۵۵٫۵۶ ۸۱٫۸۲

توضیحات بیشتر در آشنایی با اونت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!