پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی برگزار گردید

کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با حضور غریب به ۸۰۰ نفر از مدیران، اساتید و صاحبنظران حوزه منابع انسانی و آموزش سازمانها ، شرکتهای دولتی و غیردولتی برگزار گردید.
بخش کنفرانس با محوریت تئوری ها و مدل های رویکرد نوین مدیریت مبتنی بر شایستگی، استراتژی سازمانی، نتایج کسب و کار و توسعه شایستگی ها، چالش های سازمان های ایرانی در گذر به سمت رویکرد شایستگی – محور، استراتژی یادگیری و توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، تعالی سازمانی ، یادگیری و توسعه شایستگی – محور، روش ها و ابزار های نوین یادگیری و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان، توسعه رهبری و پرورش رهبران آینده با رویکرد شایستگی، کوچینگ و مانیتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری، مدل شایستگی ها و نقشه شایستگی ها، کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها، تجربیات ، چالش ها و مشکلات فناوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی مجازی و سامانه های ارزیابی و توسعه شایستگی ها، بازگشت سرمایه گذاری و سنجش اثرات برنامه های یادگیری و توسعه شایستگی – محور، جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی، جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان برگزار گردید.
و در بخش نمایشگاهی ، شرکتها به معرفی محصولات و خدمات نوین حوزه ی آموزش پرداختند.

کنفرانس آموزش کنفرانس توسعه سرمایه انسانی کنفرانس مدیران آموزش کنفرانس ملی آموزش

 ۱

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!