حضور ایده در نمایشگاه کار ایران

نمایشگاه کار

نمایشگاه کار ایران با حضور شرکت ایده در کنار جمعی از کارآفرینان و کارفرمایان شرکت های برتر صنایع مختلف با هدف معرفی شرکت ها، معرفی کسب و کار جدید ، جذب نیرو و کارآموز ، شناسایی علایق واستعدادها (خودشناسی شغلی) ، آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان ، آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از آخرین دستاوردهای صنایع و . . . از تاریخ ۳ الی ۵ اسفند ماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار گردید.

نمایشگاه کار ایران ایده در نمایشگاه کار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!