مصاحبه موفق با روش STAR

روش STAR

چگونه با استفاده از روش STAR مصاحبه ای موفق داشته باشیم؟

آیا در جواب دهی به سوالات مصاحبه های کاری مشکل دارید؟ آیا نمیدانید چگونه دستاوردهای خود را در مصاحبه بیان کنید طوری که از خود راضی جلوه نکنید؟ روش STAR به شما کمک خواهد کرد.
روش STAR از ۴ بخش موقعیت ، وظیفه ، عمل و نتیجه تشکیل شده است.
روش STAR روشی برای جواب دهی به سوالات مصاحبه رفتاری است.
سوالات مصاحبه رفتاری سوالاتی همچون چگونگی رفتار شما در گذشته یا چگونه اداره کردن موقعیت های کاری گذشته بوده است.
مثال هایی از سوالات مصاحبه رفتاری:
– موقعیتی را تعریف کنید که مجبور شدید در یک مهلت زمانی کم کاری را به اتمام برسانید؟
– وقتی یکی از اعضای تیم وظیفه و کار خود را انجام نمیدهد چه کار می کنید؟
– تا به حال بیش از حد وظیفه خود کاری انجام داده اید؟
به طور مثال کارفرمایان در مصاحبه ها دنبال اثباتی از توانایی حل مسئله ، توانایی تجزیه و تحلیل ، خلاقیت ، پشتکار بالا ، توانایی نوشتن ، توانایی ارائه ، روحیه کار تیمی و . . . در فرد هستند.

۴ بخش STAR

موقعیت: موقعیتی را تصور کنید که یک کار به خصوصی انجام داده اید یا با چالشی در شرکت رو به رو بوده اید به طور مثال روی یک پروژه گروهی کار میکردید یا با یکی از همکار های خود برخوردی داشته اید. این موقعیت میتواند یک تجربه کاری یا یک کار داوطلبانه یا هر اتفاق دیگری باشد.
وظیفه: در این بخش مسئولیت و وظایف خود در آن موقعیت را توصیف کنید. به طور مثال باید به گروه خود کمک کنید تا پروژه ای را تکمیل کنید.
عمل: حالا در این بخش توصیف کنید که چگونه وظایف را انجام داده اید. روی این که چه کاری انجام داده اید تمرکز کنید نه کاری که تیم یا همکارتان انجام داده است.
نتیجه: درآخر نتایج حاصل از اقدام انجام شده را توضیح دهید.

با استفاده از روش STAR چگونه برای مصاحبه آماده شویم؟

اول از همه لیستی از توانایی ها و تجارب لازم برای موقعیت شغلی مورد نظر یادداشت کنید و بعد با توانایی ها و تجربه های شغلی خودتان مقایسه کنید بعد موقعیت هایی را تصور کنید که از آن توانایی ها استفاده میکردید. برای هر مثال موقعیت ، وظیفه ، عمل و نتیجه را مشخص کنید.

منبع : Balance

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید