ISO 10015 : 2019

ISO 10015

ویرایش جدید ایزو ۱۰۰۱۵ که در دسامبر ۲۰۱۹ منتشر شده، خطوط راهنمایی را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم هایی برای “مدیریت شایستگی” و “توسعه کارکنان” به منظور تاثیرگذاری مثبت بر بروندادهای مرتبط با انطباق محصولات، خدمات، نیازها و انتظارات طرف های ذینفع مرتبط با سازمان، ارائه می دهد. خطوط راهنمای ISO 10015:2019 برای تمام سازمان ها صرف نظر از نوع یا اندازه آنها کاربرد دارد. ویرایش جدید ایزو ۱۰۰۱۵ به نیازمندی های مربوط به خانواده استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ یا سایر استانداردها اضافه نشده، این استانداردها را تغییر نداده و یا اصلاح نمی نماید. مهمترین تغییر در ویرایش سال ۲۰۱۹ نسبت به ویرایش قدیمی (۱۹۹۹)،جایگزین شدن مفهوم “شایستگی” (Competence) به جای عبارت “آموزش” (Training) است. خطوط راهنمای ISO 10015:2019 قابلیت صدور گواهی رسمی و تحت اعتبار (اکردیته) را ندارد، زیرا به عنوان یک استاندارد منتشر نشده است. خطوط راهنمای ویرایش جدید ایزو ۱۰۰۱۵ ، فقط برای سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان سازمان ها کاربرد داشته و معیارها یا راهنمایی هایی را برای سازمان هایی که خدمات آموزشی ارائه می دهند، بیان نمی نماید.

این سند توسط کمیته فنی ISO / TC 176 ، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، Subcommittee SC 3 ، فناوری های پشتیبانی با همکاری کمیته فنی ISO / TC 260 ، مدیریت منابع انسانی تهیه شده است. این نسخه دوم نسخه اول را که از نظر فنی اصلاح شده است ، لغو و جایگزین می کند. تغییرات اصلی در مقایسه با نسخه قبلی به شرح زیر است:

الف) جهت هماهنگی بیشتر با خانواده ISO 9000 این سند بازسازی شده است.

ب) به منظور پشتیبانی از سازمانی که نیازهای شایستگی خود را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده تعیین کند، به روز شده است.

ج) مدیریت صلاحیت بیشتر روشن شده است.

هر گونه بازخورد یا سوالی درباره این سند باید به بدنه استاندارد ملی هدایت شود.

مردم برای سازمان ها ضروری هستند. عملکرد سازمانی به نحوه استفاده از شایستگی های افراد در محل کار بستگی دارد. مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی برای موفقیت سازمان ها ضروری است. مدیریت شایستگی و توسعه افراد کاملاً واضح با یکدیگر ارتباط دارند. توسعه مردم، بخشی از مدیریت صلاحیت است و افراد صالح به توسعه نیاز دارند. این دو سازه با هم مرتبط هستند و از بسیاری جهات جدا نشدنی هستند. به کارگیری فرآیندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت صلاحیت و توسعه افراد، کمک شایانی به سازمان ها می کند تا بتوانند توانایی های خود را بهبود بخشند، مسیر استراتژیک خود را برآورده و به نتایج مورد نظر برسند. مدیریت شایستگی در ارتقاء توانایی های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. اصول مدیریت کیفیت زیر بنای استانداردهای خانواده ایزو ۹۰۰۰ (که استانداردهای خانواده ایزو ۱۰۰۰۱ تا ایزو ۱۰۰۱۹ بخشی را تشکیل می دهد) بر اهمیت افراد شایسته و فرهنگی که رشد و پیشرفت بیشتری را تأکید می کند، تأکید می کند. این سند راهنمایی هایی را برای کمک به سازمان ها و کارکنان آنها در هنگام پرداختن به موضوعات مربوط به مدیریت شایستگی و توسعه افراد ارائه می دهد. این ممکن است در هر زمان که راهنمایی لازم باشد برای تفسیر منابع به افراد صالح / توسعه یافته در خانواده ISO 9000 از سیستم های مدیریت کیفیت، یا هر استاندارد دیگر از سیستم های مدیریتی، به عنوان مثال مدیریت ریسک، مدیریت محیط زیست، مورد استفاده قرار گیرد.

اصول اصلی و متمایز  این ایزو

بند ۴٫ مدیریت شایستگی

بند ۱٫۴٫ کلیات

بند ۲٫۴٫ تعیین نیازهای شایستگی

بند ۳٫۴٫ ارزیابی شایستگی جاری و نیازهای توسعه

بند ۵٫ مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

بند ۱٫۵٫ کلیات

بند ۲٫۵٫ برنامه ریزی

بند ۳٫۵٫ ساختار برنامه

بند ۴٫۵٫ اقدامات واکنشی

بند ۵٫۵٫ نقش ها و مسئولیت ها

بند ۶٫۵٫ ارزیابی تاثیر یک مدیریت شایستگی و برنامه توسعه کارکنان

بند ۷٫۵٫ تعیین نمودن نیازهای شایستگی و توسعه ای کارکنان برای آینده

تالیف توسط دکتر محمدرضا مهدوی

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید