نظریه بنتو برای دانستن آنچه به نفع ماست

بنتو

کلمه “بنتو” از یک کلمه ژاپنی به معنی راحتی گرفته شده است همانند جعبه بنتو ،که غذای بسته بندی شده ژاپنی ها است و چهار محفظه داخلی آن این امکان را به افراد می‌دهد تا به راحتی یک وعده با غذاهای متنوع را داشته باشند. جعبه بنتو یک وعده غذایی مناسب ، سالم و متعادل است و از فلسفه خوردن ژاپنی های hara hachi bu ، که می گوید هدف یک وعده غذایی ۸۰٪ سیر شدن است پیروی می کند. به این ترتیب شما هنوز گرسنه فردا هستید.

نظریه بنتو نظریه ای است که می گوید منافع شخصی چند بعدی است.

وقتی منافع شخصی خود را تصور میکنیم، یک نمودار ساده را تصور می کنیم که در محور X زمان است و در محور Y مقدار ارزشی مانند پول، قدرت و . . . که به طور تصاعدی در حال رشد است. اما این ایده تنها ذره ای از نفع شخصی واقعی ماست. در حالی که جهان بزرگتری وجود دارد که  وقتی یک قدم به عقب برمی‌داریم، این تصویر، بزرگ‌تر ظاهر می‌شود.

منافع شخصی ما در حال حاضر به ما محدود نمی شود. همچنان در محور زمان از هم اکنون تا آینده گسترش می یابد. و محور نفع شخصی از شما (“من”) به خانواده، دوستان و جوامع شما (“ما”) گسترش می یابد. همانطور که منفعت شخصی ما رشد می کند، تأثیر آن نیز افزایش می یابد.

در این دیدگاه گسترش یافته از منفعت شخصی، آنچه ما در حال حاضر می خواهیم وجود دارد (اکنون من). اما دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد. افرادی که به آنها اهمیت می دهیم و مسئول آنها هستیم (اکنون ما هست). خود آینده ما که از ما می خواهد تا به ارزش ها و ایده آل هایمان عمل کنیم (من آینده). اینکه چگونه تصمیمات ما بر آینده فرزندانمان و آینده دیگران تأثیر می گذارد (آینده ما). هر یک از این فضاها بر ما تأثیر می گذارد و تحت تأثیر ما قرار می گیرد. همه آنها در راستای منافع شخصی ما هستند.

اشتباهی که ما امروز مرتکب می‌شویم این است که معتقدیم اکنون من تمام چیزی است که هست.

این یک روش بنتوئیستی برای دیدن جهان است. همانطور که یک بنتو باکس تعادل مناسبی را فراهم می کند، دیدگاه بنتوئیستی نیز همین کار را برای منافع شخصی ما انجام می دهد.

“من اکنون” محافظ ما است. می خواهد ایمن و مطمئن باشد. این بخشی از ماست که خواهان لذت و استقلال است.” من آینده ” نسخه از خود شماست که تصمیمات درستی گرفته است. صدایی که شما را به یاد تعهدات خود می اندازد. آگهی ترحیمی که آرزو می کنید داشته باشید.

“من آینده” با هدف ، قدرت و تحول با دستیابی به تسلط هدایت می شود یعنی ارزش های بدست آمده در طول زمان، اکنون ما افرادی هستیم که به آنها اعتماد می کنیم و به ما اعتماد می کنند. خانواده ها ، همسایگان ، همکاران ما ، افرادی که با آنها ملیت ، قومیت ، جنسیت ، مذهب ، ورزش های خانوادگی مشترک هستیم و هرچند دیگری آنها را شناسایی کنیم. ارزشهای کلیدی که روابط “مای آینده”  ما را شکل می دهد شامل انصاف ، اجتماع و سنت است. “مای آینده”  نسل بعدی است. فرزندان ما و فرزندان دیگران نیز هستند.

منبع: TIMES

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید