الگوی ارزیابی توتادو TOTADO

توتادو

THE TAXONOMY OF TRAINING AND DEVELOPMENT OUTCOMES

الگوی توتادو یک الگوی آموزشی است که در حوزه منابع انسانی و توسعه سازمانی استفاده می‌شود. این الگو برای ارزیابی برنامه درسی محیط کار و افزایش اثربخشی، چابکی وکاهش تحلیل رفتگی شغلی آن استفاده می شود. این الگو بر اساس فرضیه‌ای استوار است که بهبود عملکرد سازمانی و افزایش توانمندی کارکنان از طریق بهبود مهارت‌ها، دانش و رفتارهای آنها امکان‌پذیر است. بنابراین الگوی توتادو رویکردی را ارائه می‌کند که مدل‌های ارزیابی گذشته را با ارائه سطوح متعدد تأثیر و مشخص کردن ابعاد کلیدی تغییر نتیجه در هر سطح، یکپارچه و تقویت می‌کند. این مدل، نتایج آموزش و بهسازی را در چهار سطح مورد ارزیابی قرار می‌دهد:

  • سطح فردی: در این سطح، فراگیر به عنوان واحد تحلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آموزش از جنبه‌های عاطفی، شناختی، رفتاری و فیزیکی بر روی فراگیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
  • سطح تیمی: در این سطح، گروه به عنوان واحد تحلیل در ابعاد عاطفی، شناختی، رفتاری و ابزاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آموزش برای گروه‌ها و تیم‌های سازمان ارزیابی می‌شود.
  • سطح سازمانی: در این سطح، سازمان یا بخش‌های اصلی عملکردی آن به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته می‌شوند. این سطح که بسیار شبیه به سطح چهارم الگوی کرک باتریک (ارزیابی نتایج) است.
  • سطح اجتماعی: در این سطح که به ندرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به تأثیرات آموزش ماورای سازمان و سطوح سازمانی به محیط یا گروه‌های خارج از سازمان به عنوان واحد تحلیل می‌پردازد.

الگوی توتادو شامل چهار مرحله اصلی است که به صورت متوالی پیش می‌روند:

آموزش: در این مرحله، کارکنان با استفاده از روش‌های آموزشی مختلف، از جمله دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها و آموزش‌های آنلاین، مهارت‌ها و دانش مورد نیاز خود را بهبود می‌بخشند. آموزش می‌تواند شامل مهارت‌های فنی، مدیریتی، رهبری و ارتباطی باشد. به عنوان مثال استفاده از گیمیفیکیشن در سازمان.

تمرین: در این مرحله، کارکنان مهارت‌هایی که در مرحله آموزش یاد گرفته‌اند، را در محیط کار خود تمرین می‌کنند. این تمرین می‌تواند شامل انجام وظایف و پروژه‌های جدید، مشارکت در تیم‌های کاری، راه‌اندازی پروژه‌های آزمایشی و ارائه گزارش‌های عملکرد باشد. تمرین در محیط واقعی کار به کارکنان این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و تجربه‌های عملی بیشتری کسب کنند.

توسعه: در این مرحله، کارکنان با استفاده از فرصت‌های توسعه شغلی و فرصت‌های رشد و پیشرفت در سازمان، توانمندی‌های خود را تقویت می‌کنند. این توسعه می‌تواند شامل شغل‌های جدید، پروژه‌های استراتژیک، ارتقاء سمت وظیفه‌ای و مشارکت در برنامه‌های توسعه شخصی باشد. توسعه به کارکنان امکان می‌دهد تا به عنوان منابع انسانی سازمان، توانمندی‌های جدید را به سازمان وارد کنند.

ارزیابی: در این مرحله، عملکرد و پیشرفت کارکنان ارزیابی می‌شود. ارزیابی می‌تواند به صورت مداوم و پیشرفته انجام شود و عملکرد کارکنان رامورد بررسی قرار دهد. ارزیابی می‌تواند شامل بازخورد ۳۶۰ درجه، ارزیابی عملکرد توسط مدیران و همکاران، ارزیابی خودکار و استفاده از ابزارهای ارزیابی است. این ارزیابی‌ها به سازمان کمک می‌کنند تا به عنوان بازخورد مستمری برای کارکنان عمل کنند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای را ارائه دهند.

در الگوی توتادو مراحل ارزیابی برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارکنان انجام می‌شود. این مراحل معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:

  • اهداف و شاخص‌های عملکرد: در ابتدا، اهداف و شاخص‌های عملکرد الگوی توتادو (TOTADO) برای هر کارکنان تعیین می‌شوند. این اهداف باید قابل اندازه‌گیری و قابل تحقق باشند و با استراتژی‌ها و اهداف سازمانی همخوانی داشته باشند. شاخص‌های عملکرد می‌توانند شامل عملکرد کمی، کیفی، زمانبندی، هزینه و سایر معیارهای مرتبط با شغل باشند.
  • جمع‌آوری اطلاعات: در این مرحله، اطلاعات مربوط به عملکرد کارکنان جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل گزارش‌های عملکرد کارکنان، بازخورد همکاران و مدیران، نمرات و ارزیابی‌های میان‌مدت و بلندمدت باشد. همچنین، ابزارهای ارزیابی ممکن است با توجه به نیازهای سازمانی و شغلی طراحی و استفاده شوند.
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها: در این مرحله الگوی توتادو (TOTADO)، داده‌های جمع‌آوری شده تجزیه و تحلیل می‌شوند. این تجزیه و تحلیل ممکن است شامل مقایسه عملکرد فعلی کارکنان با اهداف و شاخص‌های تعیین شده، تحلیل نقاط قوت و ضعف کارکنان و شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه باشد.
  • بازخورد و گفت‌وگو: در این مرحله، بازخورد به کارکنان در مورد عملکرد آن‌ها ارائه می‌شود. بازخورد می‌تواند شامل ملاقات‌های عملکرد، جلسات گروهی، نقد و بررسی عملکرد و بازخورد ۳۶۰ درجه باشد. این بازخورد‌ها به کارکنان کمک می‌کنند تا نقاط قوت خود را تقویت کنند و به نیازهای توسعه و اصلاحی خود پاسخ دهند.
  • برنامه‌ریزی توسعه شخصی: بر اساس نتایج ارزیابی الگوی توتادو (TOTADO)، برنامه‌های توسعه شخصی برای کارکنان تدوین می‌شود. این برنامه‌ها شامل آموزش و رفع نیازهای آموزشی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید