احراز هویت یکپارچه

SSO چیست؟

مکانیزم احراز هویت یکپارچه (SSO)، یک سرویس احراز هویت کاربر است که به اجازه می‌دهد از اطلاعات ورود مشترک مانند ... ادامه مطلب