حوزه های محتوا

حوزه های محتوا

محتوا

محتوا بخشی ضروری از ارتباطات است. محتواست که علایق و نظرات افراد  را به هم معرفی می کند باعث انتقال اطلاعات و دستاورد های بشر از نسلی به نسل دیگر است. محتوا، افراد را به سمت استفاده از تجربیات گذشتگان برای پیشبرد اهدافشان سوق می‌ دهد و اغلب خود تجربه است.

بدون محتوا، یک وب سایت چیزی بیش از یک فضای خالی نیست.
بدون محتوا، یک کلاس چیزی بیش یک جمع بدون هدف نیست.

همین امر در مورد شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و … صدق می کند؛ چرا که بدون محتوا هریک از موارد مذکور یک ظرف خالی هستند تا زمانی که آنها را با محتوا پر کنید. به طور خلاصه محتوا به هر شکلی که ظاهر می شود یک ایده را منتقل می کند.

کدامیک از حوزه های محتوا در زندگی ارزشمند تر هستند؟

نظر فراگیران و به خصوص دانش آموزان در مورد آموزش و کلاس چیست؟ نه مدرس و نه نحوه تدریس، بلکه خود حوزه محتوا؟

استفاده از حوزه های مختلف محتوایی ایده ای است که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. ما دائماً به این فکر می ‌کنیم که چگونه آموزش و یادگیری علوم انسانی، ریاضی، دانش و مطالعات اجتماعی را بهبود ببخشیم، اما به ندرت پرسیده می شود که چرا علوم انسانی؟ چرا ریاضی؟ چرا دانش؟ و چرا مطالعات اجتماعی؟

نمودار زیر کاربرد مربوطه آنها را زیر سوال نمی برد، اما نگاهی اجمالی به آنچه فراگیران ممکن است در مورد کلاس یا بهتر بگوییم حوزه محتوای فکر کنند، ارائه می دهد.

جالب است که ریاضیات با آنکه از با ارزش ترین حوزه محتوا فاصله بسیار دارد ولی ۳۴٪ از فراگیران پاسخ می دهند که این با ارزش ترین کلاسی بوده است که آنها گذرانده اند. اگرچه این مشکل از خودآگاهی و «برند سازی» این حوزه می باشد که  به همان اندازه که مؤثر واقع شده است، شناختی حقیقی برای آحاد مردم است.

طبق این مطالعه با توجه به نمودار فوق که مربوط به سال ۲۰۲۳ است، (در حالی که شناخت آنچه باید آموزش داده شود ممکن است متغیر باشد و همچنین رتبه بندی این حوزه ها به اندازه کافی مرسوم نباشد.) زبان انگلیسی از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۲۴درصد کاهش یافته است در صورتی که ریاضیات در همان دوره بدون تغییر بوده است. همچنین علوم(فیزیک و زیست) در همین بازه(۲۰۰۳ الی ۲۰۲۳) به مقدار ۴ درصد افزایش داشته است.

نتیجه گیری

بنابراین ارزشمندی حوزه های محتوا بسته به محیط جغرافیایی و فرهنگ اجتماعی هر منطقه ای متفاوت و متغیر است، چنانچه مشاهده می شود در یک شهر علوم کاربردی و ریاضیات ارزش تلقی می شود و در یک منطقه جغرافیایی دیگر تاریخ و تمدن، یک قشر کسب و کار را ارزش می داند و قشر دیگر هنر و ادبیات را؛ پس در ارائه یک محتوا برای یک قشر یا یک منطقه جغرافیایی علاوه بر تاثیر پذیری و کارآمدی می بایست عوامل دیگری چون فرهنگ اجتماعی، محیط جغرافیایی، طبقه اجتماعی، سطح دارایی نیز در نظر گرفت.

منابع

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *