پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

آشنایی با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

یکی از امن‌ترین راه‌های دسترسی اینترنتی به خدمات دولتی و عمومی، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. هدف از ایجاد این درگاه به عنوان پلتفرم…

ادامه مطلب آشنایی با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
یکپارچه سازی سازمانی

اهمیت یکپارچه سازی سازمانی

سیستم یکپارچه مدیریت آموزش، یادگیری و عملکرد ایده، مجموعه جامعی جهت تأمین زیر فرایند های آموزش سازمانی و ارزیابی عملکرد کارکنان است  که راهکارهایی جهت…

ادامه مطلب اهمیت یکپارچه سازی سازمانی
vr

شرکتهایی که از واقعیت مجازی برای آموزش کارمندان استفاده می کنند

BP چگونه از واقعیت مجازی برای آموزش ایمنی استفاده می کند؟ بیریتیش پترولیوم با استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش ایمنی کارکنان این شرکت از…

ادامه مطلب شرکتهایی که از واقعیت مجازی برای آموزش کارمندان استفاده می کنند