منابع انسانی

مدل های منابع انسانی: مدل بالدریج

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج بالاترین جایزه کیفیت در سطح جهان است که در صورت برخورداری سازمان‌ها از استانداردهای کیفی تعیین شده به آن‌ها اعطا…

ادامه مطلب مدل های منابع انسانی: مدل بالدریج
مدلهای منابع انسانی

مدل های منابع انسانی: مدل زنجیره ارزش پیشرفته منابع انسانی

این مدل بسیار شبیه به زنجیره ارزش منابع انسانی است، اما با مدل فوق دو تفاوت قابل توجه دارد: اول، این مدل کارت امتیازی متوازن…

ادامه مطلب مدل های منابع انسانی: مدل زنجیره ارزش پیشرفته منابع انسانی
مدل زنجیره ارزش

مدل های منابع انسانی: مدل زنجیره ارزش

یکی از شناخته‌شده‌ترین مدل های منابع انسانی، زنجیره ارزش است. این مدل بر اساس کار پاو وریچاردسون(۱۹۹۷) است و در مورد نحوه عملکرد منابع انسانی…

ادامه مطلب مدل های منابع انسانی: مدل زنجیره ارزش
hr managment model

مدل های منابع انسانی: مدل علیت استاندارد

مدل علیت استانداردبرگرفته از بسیاری از مدل‌های مشابهی است که در دهه‌های ۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰ منتشر شدند. بر اساس این مدل، منابع انسانی…

ادامه مطلب مدل های منابع انسانی: مدل علیت استاندارد