انگیزه کارکنان

 ۶ معیار کلیدی سرمایه های انسانی برای اندازه گیری انگیزه کارکنان

چرا اندازه گیری انگیزه کارکنان اهمیت دارد؟ فراموش نکنیم که یک سازمان، فقط به اندازه افرادش بزرگ است. در عمل، داده‌ها نشان می‌دهند که موفق‌ترین…

ادامه مطلب  ۶ معیار کلیدی سرمایه های انسانی برای اندازه گیری انگیزه کارکنان
انگیزه کاری

چه مواردی انگیزه کار کردن شما را افزایش میدهد؟

تعریف کار برای شما چیست؟ آیا تنها انگیزه کار کردن افراد را کسب درآمد می دانید ؟ یا فرصتی برای بالا بردن ارزش اجتماعی خود…

ادامه مطلب چه مواردی انگیزه کار کردن شما را افزایش میدهد؟