پروژه های بدون بودجه

مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه

پتی پی فیلیپس و جک جی فیلیپس ۹ اکتبر – ۲۰۲۰ در نتیجه بحران کرونا، بسیاری از مدیران، از جمله دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش…

ادامه مطلب مرحله برای پیاده سازی پروژه های بدون بودجه
منابع انسانی و آموزش

اصطلاحات رایج در حوزه کسب و کار منابع انسانی و آموزش

آموزش آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است…

ادامه مطلب اصطلاحات رایج در حوزه کسب و کار منابع انسانی و آموزش