وظایف شغلی مدیر آموزش

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه

وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه در بانک جامع اطلاعات مشاغل اونت   ردیف نوع وظیفه اهمیت تکرار ارتباط ۱ اصلی ارزیابی عملکرد مدرس و…

ادامه مطلب وظایف شغلی مدیر آموزش و توسعه