کسب جایزه و تقدیرنامه دو ستاره توسط موسسه اعتباری کوثر

کسب جایزه و تقدیرنامه دو ستاره توسط موسسه اعتباری کوثر

ایده مفتخر است بار دیگر در مراسم تقدیر از برترین های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور در سال ۱۳۹۵، یکی دیگر از مشتریان…

ادامه مطلب کسب جایزه و تقدیرنامه دو ستاره توسط موسسه اعتباری کوثر