هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد برگزار گردید

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد در تاریخ ۲۳-۲۴ آذر ۱۳۹۸ توسط مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران – دانشگاه الزهرا…

ادامه مطلب هفتمین همایش ارزیابی عملکرد برگزار گردید
مدل 34000

پوشش نرم افزار مدیریت عملکرد ایده با مدل ۳۴۰۰۰

مدیریت سرمایه های سازمان و به ویژه سرمایه های انسانی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد می باشد. برای مدیریت موثر این نوع سرمایه…

ادامه مطلب پوشش نرم افزار مدیریت عملکرد ایده با مدل ۳۴۰۰۰