ایده، بزرگترین ارائه دهنده نرم افزار های مدیریت آموزش و یادگیری

نرم افزار ایده ضمن همراهی شما در اجرای کامل فرایندهای آموزش سازمانی از نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی تا مانیتورینگ و پایش، استاندارهای کیفی را با موفقیت جاری می نماید.

بیش از ۱۵۰۰ برند به ایده اعتماد کرده اند

قابلیتها و زیر سیستمهای نرم افزارهای مدیریت آموزش و یادگیری ایده

تاکنون بیش از ۱۵۰۰ سازمان با گستردگی ۸۰۰,۰۰۰ کاربر ، با نرم افزار ایده بهره وری تیمشان را افزایش داده‌اند.