ISO 10015

ISO 10015 : 2019

ویرایش جدید ایزو ۱۰۰۱۵ که در دسامبر ۲۰۱۹ منتشر شده، خطوط راهنمایی را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود ... ادامه مطلب