مشاوره استانداردهای آموزش

_

نیازسنجی آموزش مشاغل

انجام پروژه تجزیه و تحلیل شغل جهت شناسایی قابلیت های شغلی مستلزم پیروی از یک الگوی مشخصی است؛ این امر باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت نتایج حاصله خواهد شد. همچنین انتقال این موارد به نرم افزار های کاربردی آموزش نیز آسان و ممکن می شود. بر این اساس و با عنایت به سوابق و تجربیات علمی و عملی مجریان پروژه در حوزه تجزیه و تحلیل شغل و فرایند های آموزش سازمانی، الگوی کاربردی و کارآمد را تدوین و در طول اجرای پروژه های متعدد در سازمان ها اصلاح و توسعه داده ایم. این الگو، الگوهای توسعه یافته تجزیه و تحلیل شغل می باشد. جامعیت الگو باعث شده تا کاربردهای مختلفی را جهت پاسخگویی به نیاز های سازمان ها داشته باشد. در همین راستا این شرکت آمادگی دارد تا به کمک تیم حرفه ای از کارشناسان خود، در حداقل زمان ممکن و با حداکثر کیفیت نسبت به تجزیه و تحلیل مشاغل اقدام نموده و استاندارد آموزشی شغل را تهیه نماید.

خدمات شرکت در زمینه مشاوره استانداردهای آموزش به ۷ دسته تقسیم می شود :

  • برگزاری دوره های مرتبط با فرایند های آموزش سازمانی
  • مجری پروژه های استقرار نظام های آموزشی منطبق بر استاندارد iso10015-2019  iso 29990
  • مشاوره در پیاده سازی نظام های آموزشی منطبق بر استاندارد iso10015-2019  iso 29990
  • مشاوره در طرح تجزیه و تحلیل شغل
  • مجری طرح تجزیه تحلیل مشاغل
  • مشاوره و مجری پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
  • مشاوره و اجرای دوره های الکترونیکی به صورت ۰ تا ۱۰۰