سرویس پردازش ویدئو

سرویس پردازش ویدئو

اکثر سازمان ها برای ارایه محتوا های از جنس ویدئو با مسئله حجم و کیفیت مواجه هستند. به بیانی، توجه نداشتن به این ۲ مهم حتما بهره برداری در نظام های یادگیری را با تهدیداتی مواجه خواهد نمود. اکثر این فایل ها با حجم های بالا و با کیفیت های متفاوت تولید می شود در صورتی که همه طیف فراگیران در سازمان توانایی بهره برداری مطلوب و با کیفیت را به لحاظ سرعت اینترنت نخواهند داشت پس لازم می باشد، هم به هنگام بارگذاری و هم به هنگام بهره برداری، تمهیدات فنی صورت گیرد. در ثانی، فراگیران سازمان با دستگاه های مختلف اقدام به مشاهده این فایل ها می نمایند که طبیعتا همه دستگاه ها مثل گوشی های هوشمند تلفن همراه نمی توانند همه کیفیت های ارایه را پشتیبانی نمایند و یا اساسا نیاز به آن نیست. همچنین یکی دیگر از مسائلی که در تجربه کاری سازمان ها مشاهده می شود، نبود متخصص همراه در واحد آموزش برای تدوین بهینه فایل های ویدئو می باشد تا هم بتوان با کمترین کاهش در کیفیت، مناسب ترین حجم را برای استفاده فراگیر آماده نمود. با شناسایی این دغدغه ها، ایده در محصول سامانه یادگیری و آزمون الکترونیکی، اقدام به اضافه نمودن قابلیتی به اسم سرویس پردازش ویدئو نموده است. بدین صورت که کاربر در هنگام بارگذاری فایل های ویدئو می تواند کیفیت مشاهده آن فایل ها را بر اساس سرعت اینترنت فراگیران، متنوع در نظر بگیرد تا فراگیران بتوانند، در هنگام مشاهده فایل ها بهره برداری راحت تری داشته باشند. پیاده سازی این سرویس با به کار گیری فناوری قدرتمند FFMPEG محقق شده است که یک راهکار جامع و چند پلتفرمی برای ضبط، تبدیل و پخش صدا و تصویر است.