نرم افزار مدیریت آموزش

_

معرفی نرم افزار مدیریت آموزش

نرم افزار مدیریت آموزش، برنامه ای نظام مند جهت پیاده سازی نظام مبتنی بر استاندارد ISO10015 می باشد تا بتوان تمامی فرایند های آموزشی از نیازسنجی تا پایش را در سازمان پیاده سازی نمود. حجم بالای آموزش ها، تعدد برنامه های آموزشی، تعدد درخواست های آموزشی از سمت پرسنل و مدیران، کنترل و مدیریت مالی، مدیریت اجرای برنامه های آموزشی، سنجش ارزیابی و اثر بخشی آموزشی و تغییر در فرآیند های سازمان ها از جمله دلایل نیاز به یک سیستم هوشمند می باشد.

مدیریت آموزش

امکانات و قابلیت های

نرم افزار مدیریت آموزش

 • امکان تعریف لایه های چارت سازمانی با منطق درختواره
 • امکان تعیین سلسله مراتب سطوح مدیریتی رده و زیر رده های سازمانی
 • امکان تعیین و تعریف مقاطع تحصیلی
 • امکان تعریف رشته ها و گرایشات تحصیلی
 • امکان تعریف نوع استخدام
 • امکان تعریف انواع عوامل، شرکت های پیمانکاری و نمایندگی ها
 • امکان تعریف و تعیین شیفت های کاری برای هر شاغل به صورت روزانه، ماهانه، فصلی و يا سالانه
 • امکان فراخوانی آنلاین و بروز نگه داری ساختار سازمان و اطلاعات پرسنلی با برقراری ارتباط با نرم افزارهای منابع انسانی سازمان از طریق وب سرویس و ویو

کرک پاتریک

  امکان تخصیص بیش از ۶۰ فیلد اطلاعاتی برای کارکنان

مشخصات فردی، شغل، پست، شغل موازی، شغل ارتقاء، ، جایگاه سازمانی، سوابق شغلی با قابليت ثبت امتياز، سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و تحصیلی، زبان های خارجی، تكفل، خدمت و ايثارگری، امكان محاسبه بورس تحصيلی با در نظر گرفتن سقف پرداخت و امكان تعريف تعرفه و…

اثربخشی آموزش

 • امکان ثبت بانک اطلاعات مراکز آموزشی
 • امکان ثبت بانک اطلاعات مدرسان به صورت داخلی و خارجی از سازمان (بيرونی)
 • قابلیت ثبت قراردادهای مراکز آموزشی و مدرسان با جزييات مالی
 • محاسبه نرخ حق التدریس مدرسان به صورت هوشمند و ارسال به صورت ویو به نرم افزار های دیگر سازمان
 • قابلیت ارزیابی و گریدبندی مدرسان و مراکز آموزشی با امکان تعریف شاخص های ارزیابی هر سازمان 
 • قابلیت ثبت تقویم آموزشی مراکز و امکان جستجو دوره ها و نیز سوابق و فعالیت های آموزشی
 • قابلیت ثبت امکانات و فضا ثبت و جستجوی دوره های پیشنهادی و سوابق اجرایی مدرسان
 • امکان آرشیو مدارک و مستندات مدرسان و مراکز آموزشی
 • قابليت مشاهده ميانگين ارزيابی هر مدرس و مركز در هر دوره برگزار شده و ميانگين كلی دوره های برگزار شده به وسيله مدرسين
 • قابليت غير فعال سازی مدرسين و مراكز آموزشی
 • قابليت تخصيص زمينه آموزش و نقش برای هر مدرس و مركز
 • قابليت تعريف فراخوان های همكاری برای جذب افراد متخصص در سازمان

بازگشت سرمایه

 • امکان تعریف و طراحی دوره های کوتاه مدت و پودمان های آموزشی
 • امکان تعریف آموزش های بدو استخدام ، عمومی ، پایه ، مدیریتی . . . 
 • قابليت تقسیم بندی دوره ها و آموزش ها بر اساس نوع دوره، ماهیت دوره، گروه دوره، سطح دوره ، حیطه دوره، روش آموزش، روش آزمون
 • قابليت ثبت امتياز برای دوره ها به صورت ساعتی
 • قابليت تخصيص شعبه برای تعريف دوره های ساير مراكز آموزشی سازمان (درصورت موجود بودن شعبه آموزش)
 • قابليت تعريف كد با روش تعريف خودكار كد دوره به وسيه نرم افزار، قابليت تعريف الگوريتم كد دهی با فيلد های مشخص، قابليت تغيير كد های موجود به روش دستی
 • امکان طراحی سرفصل ها به صورت كلی و زير سرفصل با تعيين زمان برای هر سرفصل
 • امكان تعريف اهداف و سوالات رفتاری برای هر سرفصل
 • قابليت ارسال هوشمند سوالات اهداف رفتاری هر دوره، برای سرپرستان و افراد جهت سنجش سطح رفتار در ارزشيابی اثر بخشی
 • امكان تعريف پيش نياز برای هر دوره به صورت و / يا
 • امکان تعیین دوره های معادل با هر دوره، جهت همگام سازی نياز های آموزشی
 • امكان بارگزاری و تعريف جزوه به صورت فايل های مختلف با فرمت های مختلف برای هر دوره
 • امكان تعريف تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری هر دوره
 • امكان مشاهده استاندارد های شغلی مرتبط با هر دوره در صورت تعريف استاندارد مشاغل
 • امكان اخذ خروجی شناسنامه دوره با تعيين فيلد های دلخواه
 • امكان مشاهده مدرسين و مراكزی كه تا به حال آن دوره را برگزار نموده اند با مقايسه ميانگين های ارزشيابی آموزشی هر كدام
 • قابليت تعريف فيلد های دلخواه در تعريف دوره ها بدون محدوديت در نوع فيلد(متنی، عددی، بارگزاری فايل، چند انتخابی، تك انتخابی و…)
 • قابليت مشاهده تاريخ ثبت دوره ها
 • قابليت غير فعال سازی دوره ها
 • قابليت تعيين فيلد های الزام هنگام تعريف دوره ها

مدیریت آموزش

 • امکان تعیین و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل
 • امکان تدوین شناسنامه شغل متناسب با خوشه های شغلی (رسته ها و رشته های شغلی)
 • امکان تخصیص استاندارد برای پست های سازمانی همانند PAG
 • امکان تعیین استانداردهای آموزشی متناسب با ساختار سازمانی(حوزه ها، واحد ها، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، شیفت های کاری، عوامل و…)
 • قابلیت تخصیص دوره های آموزشی به مشاغل بصورت گروهی
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی با هدف تدوین برنامه سالیانه
 • قابلیت تعریف دامنه درخواست های آموزشی متناسب با استراتژی های مختلف واحد ها
 • امکان مدیریت درخواست ها و نیازهای موردی problem solving
 • تدوین نیازهای فردی و تشخیص کمبود آموزشی پرسنل GAP

ایزو ۱۰۱۵

 • امکان مشاهده و درج سوابق آموزشی به صورت فردی
 • امکان درج تصویر گواهینامه ها
 • امکان درج نیازهای فردی به همراه اولویت و يا ويرايش اولويت های تعريفی مديران در صورت نياز
 • امکان ساخت هوشمند نیازهای آموزشی هر شاغل بر اساس استاندارد آموزشی شغل
 • امکان درج برنامه آموزشی برای فرد(برنامه پرورش فردیIDP)
 • امکان مشاهده عملکرد آموزشی وارائه شناسنامه آموزشی پرسنل با فرمت دلخواه و قابل تعریف
 • قابلیت تشخیص کمبود مهارت شغل آینده ( با هدف پوشش فرایند جانشین پروری )
 • قابليت تغيير استاندارد ها ونياز های آموزشی هر شاغل با تغيير شغل اصلی، موازی و يا ارتقاء
 • قابليت رصد ميزان پيشرفت در مسير استاندارد برای هر شاغل
 • قابليت مشاهده درصد باقی مانده نياز های آموزشی
 • امکان تدوین تقویم آموزشی بصورت موردی ، فصلی و سالیانه
 • امکان پیش بینی بودجه تخصیصی به تفکیک شعب ، واحد های سازمانی و کارکنان
 • امکان پایش برنامه و بودجه آموزشی بر مبنای واحدهای سازمان و نفر ساعت مدون
 • قابلیت شناسایی و ثبت نام هوشمند فراگیران با توجه به نیاز آموزشی و پیش نیازهای آموزشی
 • قابلیت تخصیص یا عدم تخصیص مجوزهای برگزاری در اجرا توسط مدیر آموزش برای هر کلاس
 • امکان ثبت نام گروهی فراگیران بدون محدودیت تعدد از فایل اکسل
 • امكان ثبت نام افراد بر اساس فيلد هاي هوشمند: افراد گذرانده، افراد نگذرانده، افرادي كه دوره در نيازشان است، افرادي كه دوره در استاندارد آموزشي شان است، افرادی كه دوره در برنامه فردی آنهاست، افرادی كه موعد بازآموزی آنهاست، افرادی كه پيش نياز آن دوره را گذرانده اند، افرادی كه درخواست آن دوره را سيستمی ارايه داده اند.
 • امکان تدوین برنامه بر اساس اهداف و استراتژی سازمان و عوامل تاثیر گذار
 • قابلیت کنترل هوشمند تداخل زمانی برنامه فراگیران ، مدرسان و فضا های آموزشی
 • امکان تکمیل و کنترل چک لیست کنترل برنامه ریزی کلاس
 • امکان پیش ثبت نام در تقویم آموزشی و دوره های منتخب توسط پرسنل ، مدیران و رابطین
 • قابليت تعيين فيلد هاي الزام در تعريف كلاس ها
 • قابليت لغو برنامه آموزشی با ذكر دليل و جزييات
 • قابليت تفكيک تقويم آموزشي بر اساس كاربر برنامه ريز و كاربر اجرا

ایزو ۲۹۹۹۰

 • قابلیت نظارت بر اجرا و کنترل عدم انحراف از برنامه آموزشی
 • امکان تعیین نفرات برتر و ثبت نمرات فراگیران با روش های امتیازدهی ارزشی و عددی و تحلیل آماری نتایج
 • قابلیت محاسبه تفکیکی هزینه های دوره های آموزشی براساس مراکز هزینه بصورت فردی و گروهی
 • قابلیت درج حضور و غیاب به صورت فردی و گروهی و شناسایی هوشمند حد مجاز غیبت و اخطار به مخاطبان و سرپرستان
 • قابلیت محاسبه ساعات اضافه کار آموزش با توجه به غیبت در ساعات اداری و غیر اداری
 • قابلیت صدور کارت آزمون ، دعوتنامه ، معرفی نامه و فرم های حضور و غیاب و . . . با فرمت دلخواه
 • امکان تخصیص چند مدرس به کلاس با امکان محاسبه حق تدریس با توجه به قرارداد مدرسان داخلی و خارجی
 • قابلیت آرشیو مستندات کلاس و جزوات آموزشی برای مشاهده پرسنل
 • امکان طراحی و صدور گواهینامه های آموزشی بصورت پویا در قالب های مورد نظر و با تعریف امضا
 • امکان تخصیص qr code به گواهینامه های آموزشی جهت افزایش امنیت و اعتبار گواهی
 • امکان مشاهده آلارم جهت اجرای برنامه آموزشی (تقویم) از چند روز قبل و کنترل پرداخت های تسویه نشده برای کلاس های خاص
 • امکان اطلاع رسانی به فراگیران و مدرسان کلاس ها از طریق پیامک، ایمیل و سامانه فراگیر آموزش

   سطح ۱ : واکنش ( Reaction )

 • امکان تدوین پرسشنامه های پارامتریک جهت سنجش واکنش فراگیران در طیف های لیکرت ، گاتمن و ترستون و . . . با پوشش های ارزیابی محتوا ، مدرس ، سازماندهی و محاسبه مطلوبیت و رضایت فراگیران
 • امکان ارزیابی مطلوبیت کلاس های آموزشی از دید مدرسان و ارایه گزارشات تحلیلی
 • امکان ارزیابی دوره های فردی
 • امكان ارزيابي سطح واكنش دوره توسط كارشناس آموزش(روش فلندرز)

   سطح ۲ : یادگیری ( Learning ) 

 • امکان سنجش یادگیری فراگیران به وسیله روش پیش آزمون و پس آزمون و تحلیل آماری داده ها به منظور دستیابی به دو مفهوم درجه یادگیری و نرخ یادگیری
 • امکان تنظیم اختیاری سطوح معنی داری و ارایه گزارش تحلیلی و نموداری برای فرد و کلاس

   سطح ۳ : رفتار ( Behavior ) 

 • امکان سنجش تغییر رفتار فراگیران و دستیابی به درصد تحقق اهداف مورد انتظار از دوره آموزشی
 • امکان تدوین پرسشنامه های مربوطه با توانایی محاسبه کل جامعه آماری و یا نمونه گیری اختیاری
 • قابلیت لینک سوالات اهداف رفتاری در هر دوره به سوالات سطح رفتار به صورت هوشمند
 • قابلیت اخذ ارزیابی به صورت قبل و پس از دوره به صورت تکوینی
 • قابلیت ارایه گزارش تحلیلی و نمودار های تفکیکی جهت هدف های رفتار

   سطح ۴ : نتایج ( Result )

 • امکان تعریف شاخص های ارزیابی متعدد با الگو گیری از A.P.O
 • امکان تعریف زیر شاخص و تعریف سنجه مورد نظر برای هر زیر شاخص
 • امکان ربط دوره ها به زیر شاخص ها
 • امکان تعریف بازه زمانی برای سنجش شاخص ها
 • امکان درج خروجی های سنجه ها برای هر زیر شاخص با توجه به زمان مبدا و زمان مقصد در اندازه گیری شاخص.
 • امکان سنجش تاثیر دوره های آموزشی بر اهداف و نتایج سازمانی به صورت گزارش تفکیکی
 • قابليت تعريف انواع سوالات ارزشيابی در سطح واكنش و رفتار
 • قابليت تعريف سوالات تشريحی
 • قابليت تعريف سوالات راستی آزمايی جهت پايش پاسخ های غير استاندارد و از بين بردن تاثير آنها
 • قابليت تعريف پرسشنامه های مختلف در سطح واكنش و رفتار
 • قابليت تعريف گزينه ها به صورت طيفی(ليكرت، گاتمن، ترستون، بوگاتستون)
 • قابليت تعيين وزن عاملی برای هر يک از مولفه های سطح واكنش(محتوا، مدرس و سازماندهی)
 • قابليت مشخص نمودن درصد تكميل پرسشنامه ها توسط فراگيران
 • قابليت غير فعال سازی پرسشنامه های منسوخ شده

نیازسنجی

 • قابلیت بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش و آسیب شناسی آموزشی
 • امکان تهیه گزارش و نمودار به صورت تفصیلی، تجمیعی و مقایسه ای از کلیه داده های ثبت شده در فرایند آموزش به صورت پویا
 • امکان پایش عملکرد آموزش ( تحقق برنامه آموزشی ، عملکرد اجرایی برنامه ، منابع ، هزینه ها ، سرانه و . . . )
 • قابلیت ارایه کارنامه و شناسنامه آموزشی کارکنان
 • امکان شناسایی افراد واجد شرایط جهت اخذ گواهینامه نوع دوم و هدایت کاربر در مدیریت شناسنامه ها ( ویژه شاغلین دولت براساس قانون خدمات کشوری )
 • قابلیت ساخت گزارشات سفارشی با ابزار گزارش ساز تحت وب
 • قابلیت انتقال داده ها به PDF , XML , Excel , Html و…
 • امکان تعریف کاربران و گروه های کاربری متعدد
 • قابلیت مدیریت سطوح دسترسی بصورت ماتریسی
 • قابليت تعيين آی پی برای هر كاربر سيستم
 • قابليت تعريف قوانين امنيتی همانند ساعت مجاز ورود به برنامه، مدت نشست ها، قوانين رمز های ورود، فعال سازی ورود ۲ مرحله ای OTP با ايميل و يا پيامک، ارسال موقعيت جغرافيايی
 • امکان مشاهده و پایش رویدادنگاری و نظارت بر کاربران سیستم
 • قابلیت تعریف مرکز پیام با امکان ارسال، دریافت، ارجاع، پاسخ جهت برقراری ارتباط مدیریت آموزش با پرسنل ، مدیران ، تامین کنندگان آموزش و . . . از طریق SMS ,Email, Telegram و همنين قابليت دريافت ايميل از پرسنل
 • امکان import و export اطلاعات
 • امکان تصحیح اطلاعات تکراری
 • قابلیت ویرایش و اعمال تغییرات گروهی در مشخصات شغلی و سازمانی افراد
 • قابليت مديريت فراگيران و دسترسی ها به منوهای سامانه فراگير آموزش پرسنل
 • قابليت درج اخبار، اطلاعيه ها، نظر سنجي های عمومی و معرفی پيوند در سامانه فراگير آموزش پرسنل
 • قابليت كتابخانه الكترونيكی با امكان رصد مطالعات افراد

والپیپر نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش 10