همگام سازی با نرم افزارهای منابع انسانی

همگام سازی با نرم افزارهای منابع انسانی

از عمده ترین دغدغه های سازمان ها به ویژه برای واحد های سرمایه های انسانی و فناوری اطلاعات، وجود نرم افزار های متعدد از شرکت های مختلف نرم افزاری و عدم یکپارچگی در داده های مشترک و بهره برداری فرایندی می باشد. مسئله ای که عدم توجه به آن، افزونگی داده و عدم مدیریت ارزش را در مدیریت سرمایه های انسانی به وجود می آورد. یکی از قابلیت های محصولات تولید شده در شرکت دانش بنیان ایده، مکانیزم هایی برای یکسان سازی داده ها و ارتباط بین نرم افزارهای موجود در سازمان می باشد؛ فارغ از اینکه آن نرم افزار برای کدام برند تجاری بوده یا تولید داخلی و یا خارجی باشد و یا با پایگاه داده های مختلف تولید شده اند. با استفاده از فناوری های مبتنی بر پایگاه داده، API و Web Service می توان داده های مختلفی را به صورت بده و بستان بین محصولات انتقال داد.

حال این انتقال می تواند از سامانه های احکام، حقوق دستمزد، فروش، مالی و حسابداری، پرتال های داخلی، داشبوردهای مدیریتی، ارزیابی عملکرد، سیستم های مانیتورینگ و… باشد. یکی از این موارد، اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل می باشد. با استفاده از این قابلیت می توان به صورت نامحدود، اطلاعات پرسنلی را از اطلاعات هویتی فردی تا شغل، پست سازمانی، گره چارت، محل خدمت، نوع استخدام، رتبه و طبقه و … فراخوانی نمود. حتی در صورت عدم وجود فیلد مشابه در محصولات شرکت ایده، قابلیت تعریف فیلد های داینامیک با نوع های دلخواه برای این ارتباط وجود دارد. انتقال اطلاعات شیفت های کاری از نرم افزارهای نوبت کاری(تایم شیت) برای کنترل فراگیران در کلاس ها نیز از قابلیت دیگر محصولات می باشد. همچنین در صورت نیاز می توان اطلاعات موجود در نرم افزارهای آموزش را همانند سوابق آموزشی پرسنل، امتیاز آموزشی پرسنل، ساعات تدریس و مبلغ محاسبه شده تدریس پرسنل و … را به سایر نرم افزارهای منابع انسانی انتقال داد فارغ از این که از کدام ماژول نرم افزارهای منابع انسانی استفاده می گردد.