یکپارچه سازی
احراز هویت متمرکز (SSO)
ارتباط با پلتفرم های کلاس مجازی
همگام سازی با نرم افزارهای منابع انسانی
ارتباط با نرم افزارهای اتوماسیون اداری
اعلانات پیامکی
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
ماژولهای تکمیلی ایده
تحلیل شغل
ارسال پیام خودکار
ابزار انتقال و تبدیل داده
مدیریت عملیات گروهی
سرویس پردازش ویدئو
گردش کار و مدیریت فرم
چند سازمانی