نرم افزار مدیریت آموزش

_

معرفی نرم افزار مدیریت آموزش

نرم افزار مدیریت آموزش، برنامه ای نظام مند جهت پیاده سازی نظام مبتنی بر استاندارد ISO10015 می باشد تا بتوان تمامی فرایند های آموزشی از نیازسنجی تا پایش را در سازمان پیاده سازی نمود. حجم بالای آموزش ها، تعدد برنامه های آموزشی، تعدد درخواست های آموزشی از سمت پرسنل و مدیران، کنترل و مدیریت مالی، مدیریت اجرای برنامه های آموزشی، سنجش ارزیابی و اثر بخشی آموزشی و تغییر در فرآیند های سازمان ها از جمله دلایل نیاز به یک سیستم هوشمند می باشد.

مدیریت آموزش

امکانات و قابلیت های

نرم افزار مدیریت آموزش

 • امکان تعریف لایه های چارت سازمانی با منطق درختواره
 • امکان تعیین سلسله مراتب سطوح مدیریتی رده و زیر رده های سازمانی
 • امکان تعیین و تعریف مقاطع تحصیلی
 • امکان تعریف رشته ها و گرایشات تحصیلی
 • امکان تعریف نوع استخدام
 • امکان تعریف انواع عوامل، شرکت های پیمانکاری و نمایندگی ها
 • امکان تعریف و تعیین شیفت های کاری برای هر شاغل به صورت روزانه، ماهانه، فصلی و یا سالانه
 • امکان فراخوانی آنلاین و بروز نگه داری ساختار سازمان و اطلاعات پرسنلی با برقراری ارتباط با نرم افزارهای منابع انسانی سازمان از طریق وب سرویس و ویو

کرک پاتریک

مشخصات فردی، شغل، پست، شغل موازی، شغل ارتقاء، ، جایگاه سازمانی، سوابق شغلی با قابلیت ثبت امتیاز، سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و تحصیلی، زبان های خارجی، تکفل، خدمت و ایثارگری، امکان محاسبه بورس تحصیلی با در نظر گرفتن سقف پرداخت و امکان تعریف تعرفه و…

 

اثربخشی آموزش

 • امکان ثبت بانک اطلاعات مراکز آموزشی
 • امکان ثبت بانک اطلاعات مدرسان به صورت داخلی و خارجی از سازمان (بیرونی)
 • قابلیت ثبت قراردادهای مراکز آموزشی و مدرسان با جزییات مالی
 • محاسبه نرخ حق التدریس مدرسان به صورت هوشمند و ارسال به صورت ویو به نرم افزار های دیگر سازمان
 • قابلیت ارزیابی و گریدبندی مدرسان و مراکز آموزشی با امکان تعریف شاخص های ارزیابی هر سازمان 
 • قابلیت ثبت تقویم آموزشی مراکز و امکان جستجو دوره ها و نیز سوابق و فعالیت های آموزشی
 • قابلیت ثبت امکانات و فضا ثبت و جستجوی دوره های پیشنهادی و سوابق اجرایی مدرسان
 • امکان آرشیو مدارک و مستندات مدرسان و مراکز آموزشی
 • قابلیت مشاهده میانگین ارزیابی هر مدرس و مرکز در هر دوره برگزار شده و میانگین کلی دوره های برگزار شده به وسیله مدرسین
 • قابلیت غیر فعال سازی مدرسین و مراکز آموزشی
 • قابلیت تخصیص زمینه آموزش و نقش برای هر مدرس و مرکز
 • قابلیت تعریف فراخوان های همکاری برای جذب افراد متخصص در سازمان

بازگشت سرمایه

 • امکان تعریف و طراحی دوره های کوتاه مدت و پودمان های آموزشی
 • امکان تعریف آموزش های بدو استخدام ، عمومی ، پایه ، مدیریتی . . .
 • قابلیت تقسیم بندی دوره ها و آموزش ها بر اساس نوع دوره، ماهیت دوره، گروه دوره، سطح دوره ، حیطه دوره، روش آموزش، روش آزمون
 • قابلیت ثبت امتیاز برای دوره ها به صورت ساعتی
 • قابلیت تخصیص شعبه برای تعریف دوره های سایر مراکز آموزشی سازمان (درصورت موجود بودن شعبه آموزش)
 • قابلیت تعریف کد با روش تعریف خودکار کد دوره به وسیه نرم افزار، قابلیت تعریف الگوریتم کد دهی با فیلد های مشخص، قابلیت تغییر کد های موجود به روش دستی
 • امکان طراحی سرفصل ها به صورت کلی و زیر سرفصل با تعیین زمان برای هر سرفصل
 • امکان تعریف اهداف و سوالات رفتاری برای هر سرفصل
 • قابلیت ارسال هوشمند سوالات اهداف رفتاری هر دوره، برای سرپرستان و افراد جهت سنجش سطح رفتار در ارزشیابی اثر بخشی
 • امکان تعریف پیش نیاز برای هر دوره به صورت و / یا
 • امکان تعیین دوره های معادل با هر دوره، جهت همگام سازی نیاز های آموزشی
 • امکان بارگزاری و تعریف جزوه به صورت فایل های مختلف با فرمت های مختلف برای هر دوره
 • امکان تعریف تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری هر دوره
 • امکان مشاهده استاندارد های شغلی مرتبط با هر دوره در صورت تعریف استاندارد مشاغل
 • امکان اخذ خروجی شناسنامه دوره با تعیین فیلد های دلخواه
 • امکان مشاهده مدرسین و مراکزی که تا به حال آن دوره را برگزار نموده اند با مقایسه میانگین های ارزشیابی آموزشی هر کدام
 • قابلیت تعریف فیلد های دلخواه در تعریف دوره ها بدون محدودیت در نوع فیلد(متنی، عددی، بارگزاری فایل، چند انتخابی، تک انتخابی و…)
 • قابلیت مشاهده تاریخ ثبت دوره ها
 • قابلیت غیر فعال سازی دوره ها
 • قابلیت تعیین فیلد های الزام هنگام تعریف دوره ها

مدیریت آموزش

 • امکان تعیین و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل
 • امکان تدوین شناسنامه شغل متناسب با خوشه های شغلی (رسته ها و رشته های شغلی)
 • امکان تخصیص استاندارد برای پست های سازمانی همانند PAG
 • امکان تعیین استانداردهای آموزشی متناسب با ساختار سازمانی(حوزه ها، واحد ها، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، شیفت های کاری، عوامل و…)
 • قابلیت تخصیص دوره های آموزشی به مشاغل بصورت گروهی
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی با هدف تدوین برنامه سالیانه
 • قابلیت تعریف دامنه درخواست های آموزشی متناسب با استراتژی های مختلف واحد ها
 • امکان مدیریت درخواست ها و نیازهای موردی problem solving
 • تدوین نیازهای فردی و تشخیص کمبود آموزشی پرسنل GAP

ایزو ۱۰۱۵

 • امکان مشاهده و درج سوابق آموزشی به صورت فردی
 • امکان درج تصویر گواهینامه ها
 • امکان ساخت هوشمند نیازهای آموزشی هر شاغل بر اساس استاندارد آموزشی شغل
 • امکان درج برنامه آموزشی برای فرد(برنامه پرورش فردیIDP)
 • امکان مشاهده عملکرد آموزشی وارائه شناسنامه آموزشی پرسنل با فرمت دلخواه و قابل تعریف
 • قابلیت تشخیص کمبود مهارت شغل آینده ( با هدف پوشش فرایند جانشین پروری )
 • قابلیت تغییر استاندارد ها ونیاز های آموزشی هر شاغل با تغییر شغل اصلی، موازی و یا ارتقاء
 • قابلیت رصد میزان پیشرفت در مسیر استاندارد برای هر شاغل
 • قابلیت مشاهده درصد باقی مانده نیاز های آموزشی
 • امکان تدوین تقویم آموزشی بصورت موردی ، فصلی و سالیانه
 • امکان پیش بینی بودجه تخصیصی به تفکیک شعب ، واحد های سازمانی و کارکنان
 • امکان پایش برنامه و بودجه آموزشی بر مبنای واحدهای سازمان و نفر ساعت مدون
 • قابلیت شناسایی و ثبت نام هوشمند فراگیران با توجه به نیاز آموزشی و پیش نیازهای آموزشی
 • قابلیت تخصیص یا عدم تخصیص مجوزهای برگزاری در اجرا توسط مدیر آموزش برای هر کلاس
 • امکان ثبت نام گروهی فراگیران بدون محدودیت تعدد از فایل اکسل
 • امکان ثبت نام افراد بر اساس فیلد های هوشمند: افراد گذرانده، افراد نگذرانده، افرادی که دوره در نیازشان است، افرادی که دوره در استاندارد آموزشی شان است، افرادی که دوره در برنامه فردی آنهاست، افرادی که موعد بازآموزی آنهاست، افرادی که پیش نیاز آن دوره را گذرانده اند، افرادی که درخواست آن دوره را سیستمی ارایه داده اند.
 • امکان تدوین برنامه بر اساس اهداف و استراتژی سازمان و عوامل تاثیر گذار
 • قابلیت کنترل هوشمند تداخل زمانی برنامه فراگیران ، مدرسان و فضا های آموزشی
 • امکان تکمیل و کنترل چک لیست کنترل برنامه ریزی کلاس
 • امکان پیش ثبت نام در تقویم آموزشی و دوره های منتخب توسط پرسنل ، مدیران و رابطین
 • قابلیت تعیین فیلد های الزام در تعریف کلاس ها
 • قابلیت لغو برنامه آموزشی با ذکر دلیل و جزییات
 • قابلیت تفکیک تقویم آموزشی بر اساس کاربر برنامه ریز و کاربر اجرا

ایزو ۲۹۹۹۰

 • قابلیت نظارت بر اجرا و کنترل عدم انحراف از برنامه آموزشی
 • امکان تعیین نفرات برتر و ثبت نمرات فراگیران با روش های امتیازدهی ارزشی و عددی و تحلیل آماری نتایج
 • قابلیت محاسبه تفکیکی هزینه های دوره های آموزشی براساس مراکز هزینه بصورت فردی و گروهی
 • قابلیت درج حضور و غیاب به صورت فردی و گروهی و شناسایی هوشمند حد مجاز غیبت و اخطار به مخاطبان و سرپرستان
 • قابلیت محاسبه ساعات اضافه کار آموزش با توجه به غیبت در ساعات اداری و غیر اداری
 • قابلیت صدور دعوتنامه ، معرفی نامه و فرم های حضور و غیاب و . . . با فرمت دلخواه
 • امکان تخصیص چند مدرس به کلاس با امکان محاسبه حق تدریس با توجه به قرارداد مدرسان داخلی و خارجی
 • قابلیت آرشیو مستندات کلاس و جزوات آموزشی برای مشاهده پرسنل
 • امکان طراحی و صدور گواهینامه های آموزشی بصورت پویا در قالب های مورد نظر و با تعریف امضا
 • امکان تخصیص qr code به گواهینامه های آموزشی جهت افزایش امنیت و اعتبار گواهی
 • امکان مشاهده آلارم جهت اجرای برنامه آموزشی (تقویم) از چند روز قبل و کنترل پرداخت های تسویه نشده برای کلاس های خاص
 • امکان اطلاع رسانی به فراگیران و مدرسان کلاس ها از طریق پیامک، ایمیل و سامانه فراگیر آموزش

 سطح ۱ : واکنش ( Reaction )

 • امکان تدوین پرسشنامه های پارامتریک جهت سنجش واکنش فراگیران در طیف های لیکرت ، گاتمن و ترستون و . . . با پوشش های ارزیابی محتوا ، مدرس ، سازماندهی و محاسبه مطلوبیت و رضایت فراگیران
 • امکان ارزیابی مطلوبیت کلاس های آموزشی از دید مدرسان و ارایه گزارشات تحلیلی
 • امکان ارزیابی دوره های فردی
 • امکان ارزیابی سطح واکنش دوره توسط کارشناس آموزش(روش فلندرز)

سطح ۲ : یادگیری ( Learning )

 • امکان سنجش یادگیری فراگیران به وسیله روش پیش آزمون و پس آزمون و تحلیل آماری داده ها به منظور دستیابی به دو مفهوم درجه یادگیری و نرخ یادگیری
 • امکان تنظیم اختیاری سطوح معنی داری و ارایه گزارش تحلیلی و نموداری برای فرد و کلاس

سطح ۳ : رفتار ( Behavior )

 • امکان سنجش تغییر رفتار فراگیران و دستیابی به درصد تحقق اهداف مورد انتظار از دوره آموزشی
 • امکان تدوین پرسشنامه های مربوطه با توانایی محاسبه کل جامعه آماری و یا نمونه گیری اختیاری
 • قابلیت لینک سوالات اهداف رفتاری در هر دوره به سوالات سطح رفتار به صورت هوشمند
 • قابلیت اخذ ارزیابی به صورت قبل و پس از دوره به صورت تکوینی
 • قابلیت ارایه گزارش تحلیلی و نمودار های تفکیکی جهت هدف های رفتار

سطح ۴ : نتایج ( Result )

 • امکان تعریف شاخص های ارزیابی متعدد با الگو گیری از A.P.O
 • امکان تعریف زیر شاخص و تعریف سنجه مورد نظر برای هر زیر شاخص
 • امکان ربط دوره ها به زیر شاخص ها
 • امکان تعریف بازه زمانی برای سنجش شاخص ها
 • امکان درج خروجی های سنجه ها برای هر زیر شاخص با توجه به زمان مبدا و زمان مقصد در اندازه گیری شاخص.
 • امکان سنجش تاثیر دوره های آموزشی بر اهداف و نتایج سازمانی به صورت گزارش تفکیکی
 • قابلیت تعریف انواع سوالات ارزشیابی در سطح واکنش و رفتار
 • قابلیت تعریف سوالات تشریحی
 • قابلیت تعریف سوالات راستی آزمایی جهت پایش پاسخ های غیر استاندارد و از بین بردن تاثیر آنها
 • قابلیت تعریف پرسشنامه های مختلف در سطح واکنش و رفتار
 • قابلیت تعریف گزینه ها به صورت طیفی(لیکرت، گاتمن، ترستون، بوگاتستون)
 • قابلیت تعیین وزن عاملی برای هر یک از مولفه های سطح واکنش(محتوا، مدرس و سازماندهی)
 • قابلیت مشخص نمودن درصد تکمیل پرسشنامه ها توسط فراگیران
 • قابلیت غیر فعال سازی پرسشنامه های منسوخ شده

نیازسنجی

 • قابلیت بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش و آسیب شناسی آموزشی
 • امکان تهیه گزارش و نمودار به صورت تفصیلی، تجمیعی و مقایسه ای از کلیه داده های ثبت شده در فرایند آموزش به صورت پویا
 • امکان پایش عملکرد آموزش ( تحقق برنامه آموزشی ، عملکرد اجرایی برنامه ، منابع ، هزینه ها ، سرانه و . . . )
 • قابلیت ارایه کارنامه و شناسنامه آموزشی کارکنان
 • امکان شناسایی افراد واجد شرایط جهت اخذ گواهینامه نوع دوم و هدایت کاربر در مدیریت شناسنامه ها ( ویژه شاغلین دولت براساس قانون خدمات کشوری )
 • قابلیت ساخت گزارشات سفارشی با ابزار گزارش ساز تحت وب
 • قابلیت انتقال داده ها به PDF , XML , Excel , Html و…
 • امکان تعریف کاربران و گروه های کاربری متعدد
 • قابلیت مدیریت سطوح دسترسی بصورت ماتریسی
 • قابلیت تعیین آی پی برای هر کاربر سیستم
 • قابلیت تعریف قوانین امنیتی همانند ساعت مجاز ورود به برنامه، مدت نشست ها، قوانین رمز های ورود، فعال سازی ورود ۲ مرحله ای OTP با ایمیل و یا پیامک، ارسال موقعیت جغرافیایی
 • امکان مشاهده و پایش رویدادنگاری و نظارت بر کاربران سیستم
 • قابلیت تعریف مرکز پیام با امکان ارسال، دریافت، ارجاع، پاسخ جهت برقراری ارتباط مدیریت آموزش با پرسنل ، مدیران ، تامین کنندگان آموزش و . . . از طریق SMS ,Email, Telegram و همنین قابلیت دریافت ایمیل از پرسنل
 • امکان import و export اطلاعات
 • امکان تصحیح اطلاعات تکراری
 • قابلیت ویرایش و اعمال تغییرات گروهی در مشخصات شغلی و سازمانی افراد
 • قابلیت مدیریت فراگیران و دسترسی ها به منوهای سامانه فراگیر آموزش پرسنل
 • قابلیت درج اخبار، اطلاعیه ها، نظر سنجی های عمومی و معرفی پیوند در سامانه فراگیر آموزش پرسنل
 • قابلیت کتابخانه الکترونیکی با امکان رصد مطالعات افراد

والپیپر نرم افزار مدیریت فرآیند آموزش 10