SWOT

الگوی نیازسنجی بر مبنای SWOT

با استفاده از الگوی SWOT میتوان نیازهای آموزشی سازمان را از طریق بررسی عوامل درونی (قوت ها، ضعف های سازمانی) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی) شناسایی کرد.

SWOT از 4 بخش تشکیل شده است:

Strengths = قوت ها

Weaknesses = ضعف ها

Opportunities = فرصت ها

Threats = تهدیدها

ابتدا برای شروع کار پس از تعیین چشم انداز و  اهداف سازمان و بررسی و شناسایی هر یک از 4 بخش الگو SWOT برای تعیین راهبردهای مورد استفاده از جدول ماتریسی SWOT کمک میگیریم.

نقاط قوت strength نقاط ضعف Weakness
فرصت ها opportunity استراتژي تهاجمي   SO استراتژي رقابتي  WO
تهديد  Threat استراتژی واكنشی  ST استراتژي تدافعي  WT

 

راهبرد (قوت- فرصت) SO  :

این حالت ، مطلوب ترین و مناسب ترین حالت برای سازمان است و بدین معنی است که سازمان ضمن آنکه از توانایی ها و نقاط قوت در خور و قابل اتکایی برخوردار است، در محیط تعاملی و زمینه ای خود نیز با فرصت های مناسب و گران بهایی مواجه است. بنابراین، این دسته از راهبردها چگونگی به کارگیری توان موجود سازمان در جهت بهره برداری حداکثری از فرصت های مغتنم محیطی را بیان می دارد.

راهبرد(قوت- تهدید)  ST :

در این حالت ، سازمان هر چند از قوت ها و توانایی های قابل اتکایی برخوردار است ولی در محیط تعاملی و زمینه های خود نیز با چالش ها و تهدیدهای متعدد و جدی رو به رو می باشد. بنابراین ، ایند دسته از راهبردها چگونگی بهره گیری از حداکثر توان موجود برای مقابل بهینه با فشارها، چالش ها و تهدید های محیطی را ترسیم می کند.

راهبرد(ضعف- فرصت)  WO :

كاهش نقاط ضعف و افزايش فرصت‌هاست . گاه شركت‌ها به دليل برخورداری از ضعف‌های اساسي ، امكان استفاده از فرصت‌هاي به دست آمده را ندارند ، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور تقويت نقاط ضعف مي‌تواند شركت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند كند .

راهبرد(ضعف- تهدید)   WT :

هدف اين راهبرد، كاهش نقاط ضعف و تهديدات تا حد امكان است . شركتي كه در بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در معرض ورشكستگي قرار دارد مي‌تواند با برگزاري دوره‌هايی مانند مديريت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش براي بقا استفاده كند .

منبع : خلاصه ای از padidetabar

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *