استانداردهای آموزش

خلاصه ای از استاندارد ها در آموزش

استانداردهای آموزش  IIP/19990 استاندارد سرمایه گزاران در کارکنان  (Investors in people) این استاندارد بر پایه 4 اصل بناست: تعهد: نسبت به سرمایه گزاری روی کارکنان برنامه ریزی: در مورد نحوه توسعه مهارت های افراد اقدام: در جهت توسعه و بهره…