سبک های یادگیری

Learn Learning Education Studying Concept

Learn Learning Education Studying Concept


سه مورد از سبک های یادگیری عبارتند از دیداری، شنیداری و حرکتی.
ما برای پردازش اطلاعات پیرامون به حواس پنجگانه وابسته هستیم. بیشتر افراد تمایل دارند از یکی از حواس خود بیشتر از سایرین استفاده کنند.
در ادامه در مورد این سه سبک یادگیری رایج بحث خواهد شد.

دیداری

• از نمودار ها، تصاویر و سایر وسایل بصری استفاده نمایید.
• سرفصل مطالب و جزوات را برای موضوع مورد نظر درج نمایید.
• عوامل مؤثر در حواس پرتی را از بین ببرید.
• از نمودار ها برای توضیح بیشتر مطلب استفاده نمایید.
• برای یادداشت برداری فضای خالی در جزوات قرار دهید.
• برای نمایش عکس یا فیلم از چند صفحه نمایش استفاده نمایید.
• برای ارائه؛ از تصاویری با رنگ های متفاوت و مهیج استفاده نمایید.

شنیداری

• مطالب جدید را با مقدمه چینی شروع کنید.
• مطالب خود را با خلاصه ای از آنچه آموزش داده شده به پایان برسانید.
• فعالیت‌هایی مانند طوفان فکری یا گروه‌های مباحثه را در نظر بگیرید.
• از فراگیران بخواید سوالات خود را به صورت شفاهی بیان کنند.
• برای درک بهتر موضوع و جلب توجه فراگیران مطالب را با صدای بلند بازگو کنید.

حرکتی

• مطالب را به صورت عملی و حرکتی بازگو کنید.
• در حین توضح مطالب به صورت عملی موسیقی پخش کنید.
• برای مطالب خود از وسایل نوشتاری رنگی اصتفاده نمایید.
• وقفه های کششی مکرر بدهید.
• برای مشغول نگهداشتن دستان آنها از یک وسیله سرگرم کننده استفاده نمایید.
• از سفر های میدانی و فعالیت بروی مطالب مورد نظر لذت ببرید.
مدرسان و مربیان باید به سبک های یادگیری که در کلاس های درس آنها وجود دارد توجه کنند. اغلب مدرسان به سبک یادگیری خود آموزش می دهند و اغلب مانع دیگر سبک های یادگیری می شوند.

مرجع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید