مدل 5p

مدل های منابع انسانی: مدل ۵P

همانطور که از نام مدل ۵P  مشخص است، این مدل دارای ۵ جنبه است: هدف، اصول، فرایندها، افراد و عملکرد. طبق این مدل، همسوسازی و متعادل کردن این مفاهیم با یکدیگر، منجر به موفقیت سازمان خواهد شد. ۵ جنبه مدل ۵P به صورت زیر تعریف می‌شوند:

  • هدف: به معنای چشم انداز، مأموریت و اهداف اولیه سازمان
  • أصول: پروتکل‌های عملیاتی هستند که در راستای دستیابی به اهداف تعیین می‌شوند
  • فرآیندها: که شامل معماری سازمانی، سیستم‌ها و روش‌های عملیاتی
  • افراد: مهم‌ترین جزء منابع انسانی که وظایف را براساس اصول و فرآیندهای تعیین شده انجام می‌دهند
  • عملکرد: نتیجه‌ای که می‌توان آن را با استفاده از استانداردهای مناسب اندازه‌گیری کرد

به طور خلاصه، مدل ۵P بیانگر این موضوع است که عملکرد سازمانی به طور مستقیم وابسته به عملکرد افرادی است که در فرآیندها درگیر بوده و توسط اهداف و اصول سازمانی هدایت می‌شوند.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *