کسب گواهی ارزیابی امنیتی محصول

کسب گواهی ارزیابی امنیتی محصول

شرکت ایده مفتخر است ، سیستم یکپارچه مدیریت آموزش و یادگیری این شرکت به عنوان اولین نرم افزار در حوزه یادگیری و توسعه منابع انسانی موفق به اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصول از سازمان افتا شود.

این گواهی برای تمامی محصولات  این شرکت همچون مدیریت فرآیند آموزش ، پرتال مراکز آموزشی ، سامانه یادگیری الکترونیکی ، سامانه آزمون الکترونیکی ، سامانه فراگیر آموزش ، ماژول تحلیل شغل و ماژول ارزیابی عملکرد میباشد.

این گواهی به تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران در آدرس eram.ito.gov.ir قابل مشاهده میباشد.

۵/۵ - (۴ امتیاز)