اولین نشست مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد با شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کننده پلتفرم‌های آموزش

پیرو انتشار اولین فراخوان نیازهای فناورانه، ارائه پلتفرم (سکوی) آموزش جامع بر خط در مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن…

ادامه مطلب اولین نشست مرکز نوآوری و کارآفرینی ستاد با شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کننده پلتفرم‌های آموزش
دانش بنیان

تداوم حضور ایده در فهرست شرکت های دانش بنیان

شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سومین سال پیاپی به…

ادامه مطلب تداوم حضور ایده در فهرست شرکت های دانش بنیان
پیوستن ایده به فهرست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر فضیلت به آگاهی می رساند، بر مبنای مصوبه “کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها…

ادامه مطلب پیوستن ایده به فهرست شرکت های دانش بنیان